Gå till innehåll

Oro för att barn far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du som privatperson göra en orosanmälan till socialtjänsten. Om du bedömer att situationen för barnet är akut bör du också ringa 112. Du behöver inte veta säkert att barnet far illa, det är din oro som du anmäler.

Det är inte lätt för barn att själv söka hjälp när de mår dåligt eller befinner sig i miljöer där de kan far illa. Barn behöver ofta hjälp av någon vuxen. Om du som vuxen har kännedom om ett barn som verkar ha det jobbigt bör du agera. Ofta är ett bra sätt att prata med barnet och föräldrarna och höra efter hur de har det, men ibland kan det vara svårt eller kännas olämpligt. Som privatperson bör du, om du är orolig för ett barn, göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten

Som yrkesverksam inom en verksamhet som arbetar med barn har du en skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn fara illa.

Det kan vara svårt att avgöra om din oro är såpass stor att du bör eller är skyldig att göra en orosanmälan. Du kan ringa till socialtjänsten och rådgöra med en socialsekreterare. Om du avslöjar barnets identitet kan socialtjänsten, beroende på vad du berättar om barnet, vara skyldig att agera även om du själv väljer att inte göra en orosanmälan.

Mottagningssekreteraren har telefontid:

  • måndag 13.00-14.30
  • tisdag 13.00-14.30
  • onsdag 10.00-11.30
  • torsdag 13.00-14.30
  • fredag 10.00-11.30

Telefon: 0322- 600 703

Det kan kännas jobbigt att göra en orosanmälan om ett barn som kan fara illa. Du kanske tänker att du inte vill lägga dig i eller känna obehag för att någon ska bli arg? Det är viktigt att ha barnets situation i fokus. Som privatperson kan du välja att vara anonym. Om du gör en anonym orosanmälan är det angeläget att den är så utförlig som möjligt, gärna skriftlig. Det är också bra om du inom en vecka efter din anmälan kontaktar socialtjänsten igen - som då kan ställa ytterligare frågor till dig om det behövs.

Om du säger ditt namn till socialtjänsten i samband med att du vil göra en orosanmälan är du inte anonym.

Som yrkesverksam kan du inte vara anonym när du gör en orosanmälan.

Det första som sker är att socialtjänsten, baserat på innehållet i orosanmälan, gör en bedömning om det är ett barn i akut behov av skydd.

Därefter har socialtjänsten 14 dagar på sig att bedöma om det finns skäl att inleda en utredning eller om det inte behövs. Under den perioden kontaktas vårdnadshavarna och ibland även den som anmält oron för kompletterande frågor. Om den som gjort orosanmälan är någon med anmälningsskyldighet kan även ett så kallat anmälningsmöte hållas.

När socialtjänsten fattat beslut om utredning startas eller inte kan yrkesverksamma få reda på det, om de har begärt det. Som privatperson får du inte det, om inte det finns samtycke från vårdnadshavarna.

Jag vill göra en orosanmälan

Socialtjänsten mottagningsenhet har telefontider

  • måndag 13.00-14.30
  • tisdag 13.00-14.30
  • onsdag 10.00-11.30
  • torsdag 13.00-14.30
  • fredag 10.00-11.30

Direktnumret är 0322-600 703. På detta numret kan du också få rådgivning kring orosanmälan.

Om du bedömer att du inte kan vänta på telefontiderna hänvisas du under vardagar till kommunens växel på telefon 0322-600 600 och be att få bli kopplad till socialtjänsten.

Övrigt tid, på kvällar, nätter och helger, hänvisas du till socialjouren, vilka du når via larmnumret 112

Kontakt

Mottagningssekreterare socialtjänstens utredningsenhet

Ansvarig för Mottagningssekreterare

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Telefontid: måndagar, tisdagar och torsdagar 13.00-14.30

Onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Övrig tid hänvisas till kommunens växel 0322-600 600

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-11
Senast uppdaterad: 2023-10-11
Sidansvarig: Mårten Nygren