Gå till innehåll

Socialtjänstens insatser, vård och behandling

Hos socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) kan du ansöka om insatser, vård och behandling. För att kunna få en insats behöver socialtjänsten göra en utredning och utreda ditt och/eller din familjs behov. Utredningen kan startas utifrån en ansökan från dig, eller en orosanmälan. På den här sidan kan du läsa om några av de vanligaste insatserna.

Öppenvårdsinsatser kan vara samtalsbehandlingar för missbruk, stöd i familjelivet/föräldraskapet eller något annat som utgåt från just dina behov. Vårgårda kommun har egna behandlare anställda med bred kompetens. Vid behov kan även extern öppenvårdsbehandling användas.

Barn, ungdomar och vuxna kan beviljas en kontaktperson. Anledningen till varför en kontaktperson behövs under en period kan variera. Det kan till exempel handla om att en person behöver socialt stöd.

Svaret på varför ett barn får kontaktfamilj skiljer sig från fall till fall. Två vanliga anledningar är att barnet har ett glest socialt nätverk eller att barnet anses må bra av att få uppleva hur ett annat hem fungerar. Det kan vara så att barnet tar så mycket av förälderns uppmärksamhet att det inte finns mycket tid över för syskon eller att barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte hela vägen förmår att ge barnet det stöd som barnet behöver.

Familjehem är en familj som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar.

När det handlar om yngre barn beror det nästan alltid på att föräldrarna har problem, till exempel missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa. Är man i en sådan livssituation kan det vara svårt att ta hand om sitt barn tillräckligt väl, även om det är vad man allra helst vill. Andra vuxna behöver då hjälpa till för att barnet ska få det tryggt i sin vardag.

Det finns också barn som har så stora svårigheter att föräldrar inte räcker till, hur mycket de än försöker. Det gäller framför allt när det är en tonåring som föräldrarna söker hjälp för. Föräldrarna behöver hjälp av flera vuxna för att komma tillrätta med tonåringens problem. Ibland kan en del av den hjälpen vara att tonåringen bor med andra vuxna än föräldrarna.

HVB är en förkortning för hem för vård och boende. På ett HVB finns det utbildad personal dygnet runt. HVB ska likna ett vanligt hem så mycket som möjligt. Oftast är det flera ungdomar som bor på HVB samtidigt. Olika HVB kan vara bra på olika saker. Det finns till exempel de som är bra på att hjälpa ungdomar som begår brott eller hjälpa de som mår psykiskt dåligt eller är bra på att hjälpa ungdomar som tar droger. Ett HVB brukar nästan alltid vara en begränsad tid.

Stödboende är ett boende med individanpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år, som inte har ett behov den typ av vård och behandling som ges på ett HVB. Unga i ålder 16-17 år får endast bo i ett stödboende om det finns särskilda skäl.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Mårten Nygren