Gå till innehåll

Ekonomi och försörjning - för dig med funktionsnedsättning

Du kan ha ett lönearbete även om du har en funktionsnedsättning. Med inviduella anpassningar och stöd kan vägen till ett eget arbete vara möjlig. Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) kan möjligen hjälpa dig.

Samhället har, via försäkringskassan, olika försörjningsalternativ för personer med funktionsnedsättning. Du kan också söka bostadsbidrag till hyra.

Om du har insatsen daglig verksamhet betalar kommunen ut en så kallad habiliteringsersättning för den tid du är närvarande på din dagliga verksamhet,

Aktivitetsersättning för dig under 30 år

Du kan få aktivitetsersättning om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta heltid under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta.

Aktivitetsersättning Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Du kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Sjukersättning vid stadigvarande nedsatt arbetsförmåga

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta heltid kan du ha rätt till sjukersättning.

För att kunna ansöka om de olika ersättningarna digitalt behöver du logga in med Bank ID

Bostadstillägg

Bostadstillägg är en ersättning som du kan ha rätt till om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har kostnader för ditt boende.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning brukar kallas för "haben". Det är en dagpenning som betalas ut för den som har beslut om dagligverksamhet och den är kopplad till närvaron. I Vårgårda har politikerna beslutat att deltagare ska få habiliteringsersättning men med förbehållet att den betalas ut så länge som kommunen får statsbidrag till det. "Haben" betalas även ut om någon inte är på daglig verksamhet heldagar. Varje timme räknas.

Storlek på "haben" är år 2024 60 kronor per dag (6 timmar) vilket motsvarar 10 kr per timme

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-25
Senast uppdaterad: 2024-04-25
Sidansvarig: Mårten Nygren