Gå till innehåll

Utsatt för våld i nära relation?

Två händer i förgrunden som rör sig hotfullt mott suddig kvinna i bakgrunden som håller händerna framför sitt ansikte

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Alla som är utsatta för våld har rätt till stöd och skydd från samhället för att få ett liv fritt från våld. Våldet drabbar framför allt kvinnor och våldsutövaren är oftast en man. Det motsatta förhållandet kan förekomma, att en kvinna utsätter en man för våld, och relationen kan naturligtvis också vara samkönad. Oavsett kön på den som utövar våldet har vålds- och relationsmönstret stora likheter.

I de parrelationer där våld förekommer finns våldet sällan med från början. Dessa relationer börjar precis som de flesta andra med förälskelse. Relationen förändras dock steg för steg. Till en början kan våldsutövarens krav och dominans verka oskyldiga och ofarliga men med tiden förändras relationen i takt med att kontroll och våld ökar. Den utsatta anpassar sig och försöker kanske undvika konflikter genom att gå med på våldsutövarens krav. Motstånd leder ofta till ökat våld

Psykiskt och fysiskt våld

Misshandel börjar ofta med psykiskt våld, till exempel kritiska och nedsättande kommentarer, som gör att den utsatta slutar tro på sig själv. Sen kan det fysiska våldet komma som en fortsättning.

Socialt isolerad

Det är vanligt att den utsatta blir isolerad och tappar sina sociala kontakter och slutar göra saker på egen hand när våldsutövaren ogillar eller till och med förbjuder den utsatta att träffa släkt och vänner. Den som blir utsatt blir då ännu mer beroende av sin partner och till slut kan det vara den enda känslomässiga kontakt den våldsutsatta har kvar.

Barn som utsätts för eller upplever våld i familjen

Barn ser, hör och drabbas av att leva med våld i familjen. Våldet har direkt betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. Barn som växer upp med våldet i sin vardag kan få beteendestörningar, sömnsvårigheter, ätstörningar, bristande eller högt utvecklad social förmåga (tar ansvar, blir vuxen i förtid, överpresterar) ångest, depression, skam och skuld samt posttraumatiskt stressyndrom. Barnen kan också själva ha blivit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld

Alla som är utsatta för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället.

Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld?

Känner du dig otrygg i din relation? Har du blivit utsatt för kränkningar eller...

 • hot och nedsättande kommentarer
 • knuffar, sparkar, slag
 • svartsjuka och kontroll
 • isolering eller blivit nedtryckt
 • sex mot din vilja
 • kränkningar och hot på sms, på nätet eller på annat sätt?

Det finns hjälp och stöd att få!


Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta erbjuds den hjälp och det stöd som hen behöver. Det kan exempelvis handla om:

 • Information och råd
 • Stödsamtal
 • Hjälp att ordna boende
 • Stöd i föräldraskap
 • ​Hjälp vid kontakter med sjukvården och andra myndigheter
 • Förmedling av kontakter med frivilligorganisationer och andra aktörer

Telefon via kommunens växel: 0322-600 600

Vid omedelbar fara, ring: 112

Övriga polisärenden, ring: 114 14

Kvinnojouren Olivia hjälper utsatta kvinnor på många sätt. Det kan exempelvis handla om hjälp med praktiska bekymmer, information om rättigheter, tid för samtal och vägledning och stöd i kontakter med myndigheter. De erbjuder även skyddat boende. Alla som söker stöd kan välja att vara anonyma, ingen registreras.

Telefon: 0322 - 137 65

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Det går också att få texterna upplästa, en bra funktion för personer med synnedsättning och lässvårigheter. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Telefon: 116 006

Systerjouren Somaya erbjuder skydd, stöd, råd, information och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar i nära relation. Systerjouren Somaya har särskild kunskap i att möta kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund och muslimsk identitet och talar många språk.

Telefon: 020 - 81 82 83 (journummer vardagar kl 9-16)

Terrafem är en jourtelefon för personer med utländsk härkomst. Det är ett nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Information finns på flera språk.

Telefon: 020 - 52 10 10

BRIS (Barns rätt i samhället) för vuxna vill lyfta barnens perspektiv, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter. De vill även stödja föräldrar och andra vuxna i sin relation med barn och stärka vuxna att agera om barn far illa.

Telefon: 0771 - 50 50 50

Utväg Södra Älvsborg i Borås har stödverksamhet för både våldsutsatta, våldsutövare och barn. På Utväg kan du få hjälp i enskilda samtal eller i grupp med andra som har blivit utsatta för våld.

Telefon: 0707 -16 09 29

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-02
Senast uppdaterad: 2023-11-02
Sidansvarig: Mårten Nygren