Gå till innehåll

Vad är våld?

Våld kan se olika ut och ta sig olika uttryck. Här kan du läsa om olika exempel på våld

Fysiskt våld

Fysiskt våld är t.ex. när du blir slagen, knuffad, sparkad, dragen i håret eller fasthållen.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är när du blir kränkt med ord och/eller handlingar. Psykiskt våld är också direkt hot om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om t.ex. självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Om du blir isolerad eller blir utsatt för ekonomisk kontroll är du också utsatt för psykiskt våld.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.

Materiellt våld

Materiellt våld är när någon riktar sin aggressivitet mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet, vilket skapar oro och rädsla.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är ekonomisk kontroll och används ofta som maktmedel. Det är en typ av övergrepp som skapar beroendeställning. Exempel på ekonomiskt våld kan vara att du hindras få tillgång till hushållets pengar, tvingas redovisa alla inköp, lurats/tvingas skriva på papper.

Latent våld

Latent våld är när du känner dig hotad och rädd på grund av någons starka ilska och aggressivitet som visas i dennes kroppshållning och kroppsuttryck.

Försummelse

Ett aktivt försvårande av vardagen för äldre och personer med funktionsvariation, som medvetet felaktig medicinering, bristande hjälp med hygien med mera.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-02
Senast uppdaterad: 2023-11-02
Sidansvarig: Mårten Nygren