Gå till innehåll

Utsätter du andra för våld?

Har du tappat kontrollen över din ilska någon gång?

Har du sagt eller gjort mer än du kan stå för? Har du...

  • hotat, uttalat nedsättande kommentarer
  • knuffat, sparkat, slagit
  • begränsat eller kontrollerat din partners liv
  • påtvingat dig sex
  • trakasserat, kränkt, skrämt med sms eller på annat vis?

Det finns möjlighet att samtala och reflektera över din ilska, aggressivitet och våldsamhet och få hjälp till ett liv fritt från våld!

Hit kan du vända dig för att få hjälp:

Socialtjänsten i Vårgårda

Socialtjänsten har ansvar för att våldsutövare och barn som lever med våld i familjen får stöd och hjälp. Det kan exempelvis handla om:

  • Information och råd
  • Stöd i föräldraskap
  • Hjälp vid kontakter med sjukvården och andra myndigheter
  • Förmedling av kontakter med frivilligorganisationer

Telefon via kommunens växel: 0322-600 600

Utväg

Utväg Södra Älvsborg i Borås erbjuder stöd och behandling till dig som har ett vålds- och aggressionsproblem.

Telefon för våldsutövare: 0707-16 09 29

Välj att sluta

Välj att sluta Länk till annan webbplats. är en nationell telefonlinje som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen vänder sig till alla, oavsett kön och sexuell läggning, och oavsett var du bor. Välj att sluta riktar sig främst till personer över 18 år, men även yngre är välkomna att ringa.

telefon 020-555 666

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-20
Senast uppdaterad: 2024-05-20
Sidansvarig: Mårten Nygren