Gå till innehåll

Anhörigstöd

De flesta ser det som en självklarhet att ställa upp för någon som behöver stöd eller hjälp. Många anhöriga ger ofta dagligen och ibland dygnet runt ett ovärdeligt stöd till närstående. Det är ett betydelsefullt men oftast osynligt arbete.

Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som stöttar en medmänniska till exempel make eller maka, partner, förälder, barn, barnbarn eller vän som på grund av funktionsvariation, sjukdom eller vanlig ålderdom behöver hjälp att klara sin vardag.

Om du hjälper någon i din närhet är det viktigt att du också tar hand om dig själv. Tillsammans med dig vill anhörigstödet underlätta din situation. Vilket stöd som blir aktuellt för dig beror på vilka behov du har och den livssituation du befinner dig i.

Råd och vägledning

Vill du ha stöd, råd eller vägledning kan du vända dig till kommunens anhörigkonsulent.

Anhöriga ska få kunskap och känna sig trygga i sin roll som anhörigvårdare. Det handlar om att skapa livsstrategier så att vardagsverkligheten kan hanteras.

Du som anhörig har kanske frågor eller funderingar men vet inte riktigt vart eller till vem du ska vända dig. Då kan du vända dig till kommunens anhörigkonsulent för att få råd och vägledning.

Folder anhörigstöd Pdf, 289 kB.

Enskilda samtal

Har du behov av att samtala om din livssituation? Det finns möjlighet till enskilda samtal med kommunens anhörigkonsulent. Under samtalet kan du berätta hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som känns viktigt för dig vid mötet. Samtalet sker hos anhörigkonsulenten eller hemma hos dig. Det är kostnadsfritt att få stöd och råd och samtalen journalförs inte.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Anhöriggrupper och studiecirklar

Vill du träffa andra som befinner sig i en liknande situation som dig för att utbyta erfarenheter och få stöd? Ta kontakt med Vårgårda kommuns anhörigkonsulent om detta är något för dig. Det är kostnadsfritt och nya grupper startas vid behov.

Anhörigstödet ger insatser som syftar till att underlätta för anhöriga fysiskt, psykiskt och socialt. Anhörigstödet utformas individuellt tillsammans med den som stödjer en närstående och kan innefatta anhöriggrupper där man träffar andra i likvärdig situation. Grupperna startas allt eftersom vid behov.

Kontakt

Anhörigkonsulent

Kullingsleden 1, 447 35 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-23
Senast uppdaterad: 2024-05-23
Sidansvarig: Tove Wallin