Gå till innehåll

Växelvård

Om du bor hemma och vårdas av anhöriga kan du beviljas växelvård. Växelvård innebär att du tillfälligt eller regelbundet vistas på en korttidsavdelning för att erbjuda dina anhöriga avlastning med möjlighet till vila och återhämtning.

Växelvården sker på korttidsavdelningen som finns på Kullingshemmet. Här arbetar både undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Ansökan

Du som vill ansöka om växelvård kan göra detta genom att kontakta kommunens biståndshandläggare eller skicka in en skriftlig ansökan. Biståndshandläggaren kontaktar dig, bokar eventuellt in ett hembesök och utreder och bedömer behovet av hjälp. Det görs alltid en individuell bedömning av dina behov av växelvård.

Biståndshandläggaren kan behöva hämta in uppgifter från andra för att göra sin utredning. Oftast gäller det utlåtande från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Dess uppgifter hämtas endast med ditt samtycke.

Din ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som nämnden har antagit. Riktlinjerna är till för att personer med liknande hjälpbehov ska få samma hjälp.

Biståndshandläggare når du genom att ringa Vårgårda kommuns växel. De har telefontid helgfria vardagar måndag-fredag kl. 08.30-09.30.

Telefonnummer växel: 0322-600 600

Använd blanketten Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen SoL.

Beslut och överklagan

Efter att biståndshandläggaren har utrett din ansökan så får du ett beslut. I beslutet framgår vilken insats du har rätt till, i vilken omfattning samt hur länge beslutet gäller. Beslutet skickas hem till dig. Om du får ett avslag, det vill säga om du inte beviljas den insats du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan ska göras inom 3 veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan biståndshandläggaren hjälpa dig med detta.

Hur man överklagar ett beslut

Omprövning av beslut

Din situation kan förändras och det ska alltid vara ditt aktuella behov av stöd som tillgodoses. Om dina behov förändras så pass att ditt stöd behöver minskas eller du behöver mer stöd, kontakta biståndshandläggare.

Sekretess

All personal du möter omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.

Avgifter för växelvård

Under växelvården betalar du en dygnsavgift för den personliga omvårdnad som du får under vistelsen. Hur stor avgiften blir beror på dina inkomster men den blir aldrig högre än maxtaxan som är 2 575 kr per månad år 2024. Du betalar även för mat och förbrukningsartiklar.

Avgift för växelvård 2024

Insats

Avgift


Växelvård

85 kr/dag

Ingår i maxtaxan (2575 kr/månad)

Måltider

165 kr/dag


Förbrukningsartiklar

35 kr/dagKontakt

Vårgårda kommun

Ansvarig för korttidsavdelning

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-17
Senast uppdaterad: 2024-01-17
Sidansvarig: Tove Wallin