Gå till innehåll

Tillsyn - serveringstillstånd

Kommunen och Polismyndigheten har ett tillsynsansvar för efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker.  Kommunen får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, en varning eller återkallande av tillståndet om tillståndshavaren ej uppfyller kraven i alkohollagen.

Tillsynsavgift

Om ett stadigvarande serveringstillstånd har meddelats ska en årlig tillsynsavgift betalas till kommunen.

Efter tillsynen

Om det inte finns några anmärkningar eller synpunkter händer följande:

  • Vi registrerar och renskriver tillsynsprotokollet.
  • Vi skickar det renskrivna protokollet till dig tillsammans med ett brev där vi konstaterar att tillsyn har gjorts och att inga anmärkningar finns.

Om du får en anmärkning

I de fall det finns några anmärkningar eller synpunkter att arbeta vidare med:

  • Vi registrerar och renskriver tillsynsprotokollet.
  • Vi skickar det renskrivna protokollet till dig tillsammans med ett brev.

En anmärkning i tillsynsprotokollet betyder inte att det i juridisk mening blir en anmärkning (erinran, varning, återkallelse). Tillståndsenheten kan bedöma att inte gå vidare, eller bara följa upp med en ny tillsyn, för att vi förutsätter att serveringsstället rättar till det felaktiga.

För en mindre förseelse

I brevet konstaterar vi att tillsyn har gjorts och att en ny tillsyn kommer att göras inom kort. Då vill vi att bristerna ska vara åtgärdade.

Om bristen är allvarlig

I brevet konstaterar vi att tillsyn har gjorts och att ett tillsynsärende har öppnas. Det betyder att vi påbörjar en utredning för att ompröva om du uppfyller kraven för ditt serveringstillstånd.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-29
Senast uppdaterad: 2023-09-29
Sidansvarig: Pontus Lilja