Gå till innehåll

Driva livsmedelverksamhet

Restauranger, butiker och andra som hanterar livsmedel har ett särskilt ansvar för människors hälsa. Allt vi äter och dricker ska verksamheten ta hand om så att vi inte blir sjuka av livsmedlet.

Miljöavdelningen på Vårgårda kommun har som uppgift att kontrollera att hanteringen av livsmedel sköts rätt och på ett hygieniskt sätt enligt livsmedelslagstiftningen. Livsmedel är inte bara mat och dryck; kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel.

Verksamheter som säljer, tillagar eller serverar livsmedel omfattas av livsmedelslagstiftningen. Du som driver en sådan verksamhet är ansvarig för att maten är säker att äta och att dina kunder får det som de betalar för, det vill säga att livsmedlet är rätt märkt.

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstintresse. Livsmedelsanläggningar är allt ifrån kiosker och mobila vagnar till restauranger, butiker och livsmedelsindustrier.

Ansvaret för den offentliga kontrollen av dessa livsmedelsanläggningar utförs av miljöavdelningen på Vårgårda kommun.

Livsmedelsanläggningarna ska vara registrerade eller godkända av oss och vi utför kontroller utefter en kontrollplan. Antalet besök per år styrs av anläggningarnas storlek och även av de risker som finns beroende på typ av livsmedelshantering.

De flesta handlingarna är offentliga handlingar, vilket innebär att både journalister och allmänheten kan ta del av dessa. Detta innebär till exempel att resultaten av inspektionsrapporterna går att ta del av.

Lagstiftning inom livsmedel Länk till annan webbplats.

Många branschorganisationer har tagit fram riktlinjer för hur du som företagare kan göra för att uppfylla de krav som finns i livsmedelslagstiftningen. De kallas branschriktlinjer och är granskade och godkända av Livsmedelsverket.

Branschriktlinjer finns för många olika verksamheter och ämnesområden, bland annat restauranger, samlingslokaler, utomhusmatlagning, kosttillskott och allergi.

En fullständig lista finns på Livsmedelsverkets webbplats om branschriktinjer Länk till annan webbplats.

Om din verksamhet behöver registreras ska en anmälan göras senast 14 dagar innan du planerat att starta verksamheten. Bygg- och Miljöenheten gör ingen förprövning av verksamheten, men du måste ändå ha kännedom om och följa de regler som gäller för exempelvis utformning av lokal och egenkontroll.

När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från Myndighetsnämnden att anläggningen har blivit registrerad. Om inte Bygg- och Miljöenheten meddelat något annat får du starta din verksamhet 14 dagar efter att du gjort din anmälan.

Vissa anläggningar ska godkännas stället för registreras. Det gäller vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och där leveranser till andra livsmedelsföretag sker. En ansökan om godkännande prövas av Livsmedelsverket. Kontakta Bygg- och Miljöenheten om du är osäker på ifall din verksamhet ska registreras eller godkännas.

Planerar du att starta, förändra eller avregistrera en verksamhet ska du anmäla detta till miljöavdelningen. Detta oavsett om det är en tillfällig eller permanent verksamhet. Det spelar heller ingen roll om du driver verksamheten i vinstsyfte eller inte, eller om företaget är registrerat hos Bolagsverket eller ej.

Registreringen gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt.

Om du väljer att upphöra med din verksamhet eller gör ett längre uppehåll ska du informera Bygg- och Miljöenheten om ändringen. Att upphöra med sin verksamhet eller placera den som vilande kostar inget.

Ska du driva en tillfällig eller mobil livsmedelsverksamhet måste du göra en tidsbegränsad registrering av din verksamhet hos Bygg- och Miljöenheten.

Tillfällig livsmedelsverksamhet kan till exempel handla om att du vill ha en monter eller ett restaurangtält vid en festival, marknad eller andra arrangemang. Registrering ska ske senast 14 dagar innan den planerade tillställningen. Om du redan har en registrering för en mobil anläggning behöver du däremot inte göra en ny registrering.

Bygg- och Miljöenheten kan komma att göra ett kontrollbesök på plats även vid tillfälliga livsmedelsverksamheter. Vid utförd kontroll debiteras den tid som kontrollen tar. Observera att tillfälliga verksamheter inte har någon årlig avgift.

Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du därefter alltid ta med och kunna visa upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Skadedjur kan sprida smitta och ska därför inte ens förekomma i ett kök. På varje livsmedelsföretag ska det finnas rutiner för vad man gör för att hindra angrepp från skadedjur.

Det kan till exempel vara att man:

  • har stängda, tätslutande eller nätförsedda fönster, dörrar och portar
  • har så lite vegetation som möjligt både utomhus och inomhus
  • inte staplar backar och pallar
  • tar bort invändiga ljusfällor, alltså lampor, som flugor och så vidare dras till
  • hanterar sitt avfall på ett bra sätt.

Om du har varit tvungen att bekämpa skadedjur med gift måste det finnas en så kallad beteskarta som visar var man har lagt ut betesfällor samt information om vilket gift som använts.

Se till att göra regelbundna hygienronder, till exempel en gång i månaden, som en del av egenkontrollprogrammet.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-25
Senast uppdaterad: 2024-04-25
Sidansvarig: Ida Bryngelsson