Gå till innehåll

Elda med ved

Vid eldning, både inomhus och utomhus, finns en risk för störningar i omgivningen. Det gäller särskilt inom tätbebyggda områden. Eldning bör alltid ske på ett sådant sätt att störningarna minimeras så långt det är möjligt.

Den som eldar är ansvarig för att röken inte skadar miljön och människors hälsa och ska även förhindra att eldningen skadar eller stör människor.

Att tänka på

  • Många vedkaminer är inte avsedda för kontinuerlig eldning utan endast för några timmars myseldning för att sedan få kallna.
  • Eldar du kontinuerligt blir rökkanalen varmare än avsett vilket i värsta fall kan förorsaka brand där skorstenen passerar genom bjälklag och tak.
  • Du ska aldrig elda mer än 2-3 kg ved per timme i en normal vedkamin och heller inte längre än 3-4 timmar i sträck.
  • Många försöker ”hålla kvar” elden så länge som möjligt och stryper förbränningslufttillförseln, ”drar igen luftspjället”, vilket gör att elden får för lite syre med ofullständig förbrännings som följd. Den ofullständiga förbränningen ger utsläpp av hälsofarliga ämnen ur skorstenen.
  • Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. Utsläppen sker ofta i tätorter i direkt anslutning till boendemiljön. Det gör att även i de fall när de enskilda utsläppen är relativt små, kan exponeringen bli hög.

Vad får du elda?

I kamin eller eldstad får du bara elda ved. Att elda avfall är ett brott mot miljölagstiftningen. Eldning av avfall innebär risker för dig själv och andra, eftersom det bildas mycket miljöfarliga ämnen i röken. Det beror på att avfallet inte förbränns helt i en eldstad.

Släng ditt avfall i ditt sopkärl, lämna det på en återvinningsstation eller kör det till Tumbergs återvinningscentral beroende på vad det är för avfall.

Om källsortering och återvinning.

Veden ska vara lagom torr. Det innebär att den har en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år.

Om du störs av rök från eldning

Det händer att utsläpp från eldning stör personer som bor nära fastigheter där eldning sker. Det gäller särskilt i tätbebyggda områden där utsläpp från skorstenar kan sprida sig i området. I värsta fall letar sig föroreningar in i andra hus via ventilationen eller smutsar ner fasader och annat.

Trots att en eldningsutrustning uppfyller de krav som gällde när den installerades, så kan ålder, eldningsteknik eller bränsle innebära att det bildas störande rök. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan.

Om du blir störd av röken från din grannes eldning är det bäst att i första hand prata med grannen om saken. Om problemen fortfarande kvarstår och ni inte kan komma fram till en lösning kan du kontakta miljöavdelningen.

Kontakt

Miljöavdelningen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson