Gå till innehåll

Sotning och brandskydd

Sotning och brandskydd utförs på entreprenad i Vårgårda kommun.

Sotning

Sotning i Vårgårda kommun utförs av Sotargruppen AB. Du behöver inte själv hålla reda på när sotning ska ske eftersom det görs automatiskt genom ett fastställt tidsintervall (så kallad frist), beroende på vilken typ av anläggning du har.

Sotargruppen AB Länk till annan webbplats.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen räknas som myndighetsutövning och utförs av Sotargruppen AB på delegation av Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.

Brandskyddskontrollen omfattar kontroll av eldningsanläggningars konstruktion och de byggtekniska detaljer som rör pannrum, skorstenar, takstegar med mera.

Sota själv

Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om att sköta sotningen själv eller överlåta detta till en annan än kommunens avtalsenliga sotare. Villkoren för att dispens skall medges är att den som ska utföra sotningen:

  • själv äger och bor i fastigheten,
  • har tillräckliga kunskaper om anläggningen och hur rengöringen går till,
  • har grundläggande brandkunskaper, samt
  • har fysisk förmåga att genomföra rengöringen på ett säkert sätt.

Ansök om egensotning

Du kommer att skickas vidare till Alingsås kommuns hemsida men e-tjänsten gäller för sökande inom både Alingsås och Vårgårda kommuner.

Kontakt

Miljöavdelningen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-03
Senast uppdaterad: 2024-01-03
Sidansvarig: Ida Bryngelsson