Gå till innehåll

Kemikalier i hemmet

Det är ofta svårt att avgöra vilka produkter som är bra eller dåliga ur miljöhänsyn. Ofta finns det produkter att välja som är mindre farliga för miljön. Miljömärkningar som "Svanen" och "Bra miljöval" kan vara en hjälp på traven.

Kemikalier är en del av vår vardag

Begreppet kemikalier rymmer mycket mer än tvättmedel, färger, rengöringsmedel eller andra liknande produkter. De är en del av vår vardag på många sätt. I elektronik finns till exempel tungmetaller och flamskyddsmedel, medan du i textilier kan hitta färgrester, medel mot mögelangrepp, impregneringskemikalier.

Tänk också på att vissa kemikalier är farliga för människor och miljö - därför ska aldrig kemikalierester hällas i avloppet eller slängas i hushållssoporna. Lämna istället in dem på Tumberg återvinningscentral.

Det händer att barn hittar och smakar på kemikalierna vi har hemma. Många är relativt ofarliga, men en del är farliga eller mycket farliga. Giftinformationscentralen har en lista över olika ämnen och information om vad du ska göra om någon fått i sig dem.

Giftinformationscentralens lista över kemiska produkter. Länk till annan webbplats.

På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa om kemikalier i barns vardag och vad du göra för att minska risken för olyckor.

Kemikalieinspektionen om kemikalier i barns vardag. Länk till annan webbplats.

Miljömärkning

I Miljöbalken finns en grundläggande bestämmelse om att alltid välja det minst miljöfarliga alternativet när det gäller till exempel kemikalier. Detta gäller både industriell verksamhet och dig som privatperson. Att ta sig en extra funderare på vad man egentligen har för prylar hemma är en bra start för att minska sin kemikalieanvändning. Du kan också försöka att göra fler medvetna val när du köper nytt. Handla inte av gammal vana - se dig om efter miljömärkta alternativ!

Produkter märkta med Svanen EU Ecolabel Länk till annan webbplats. eller Svenska Naturskyddsföreningens "Bra Miljöval" Länk till annan webbplats. betyder att varan uppfyller särskilda miljökrav i en livscykelanalys. Det kan till exempel ställas krav på vilka kemikalier som används i produktionen, eller hur varan bryts ned eller kan återvinnas.

Hygienartiklar och allergi

Farliga ämnen i olika varor kan spridas under olika faser av varans livscykel och orsaka risker i både tillverkningen, användningen och vid avfallshanteringen. det finns många lagar som reglerar olika kemikalier i produkter men det är inte tillräckligt. Både människor och miljö utsätts för många ämnen samtidigt och vi vet för lite om effekterna. Barnen är särskilt känsliga och utsatta och behöver skyddas bättre.

Tvättkemikalier som tvål och tvättmedel innehåller ofta färgämnen, parfym och konserveringsmedel. För att minska risken för utvecka en överkänslighet bör du som konsument välja produkter märkta med Bra Miljöval, Svanen eller Astma- och allergiförbundets märke. Hårfärger innehåller starka kemikalier som kan vara giftiga och ge kraftiga överkänslighetsreaktioner. Tänk på att barn är extra känsliga.

Leksaker

Barn gillar att tugga på saker och lagstiftning finns för att reglera innehållet i leksaker. EU har bland annat beslutat om förbud mot mjukgörande ftalater i leksaker från och med januari 2007. Mjukisdjur ska vara tillverkade av flamsäkra material såsom ull eller liknande och inte vara behandlade med flamskyddsmedel. Det finns ekologiska leksaker på marknaden.

Elektronik och heminredning

Elektriska komponenter är behandlade med bromerade flamskyddsmedel. Mycket av dessa ämnen avgår till luften då produkten används de första gångerna. Sörj för god ventilation de första dygnen den elektriska produkten används. Det finns idag datorer som avger mindre ämnen till luften. Fråga försäljaren om en miljöklassad/användarsäker dator.

Soffor och nya madrasser avger också hälsoskadliga flamskyddsmedel till luften. Låt gärna nya skumgummiinnehållande produkter stå avplastade under en tid innan användning. Många av de utstrålade ämnena både från elektriska produkter och heminredning fäster till dammpartiklar och man kan minska ämnenas förekomst i inomhusmiljön genom mer frekvent våttorkning.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga och påverkar inte bara den organism som ska bekämpas utan även andra växter och djur. Därför är det viktigt att du funderar på om du verkligen måste använda ett bekämpningsmedel eller om det finns andra sätt. Privatpersoner i Sverige stod för 604 ton av användningen år 2014 och lantbruken för 1410 ton.

Bekämpningsmedel med behörighetsklass 3 får användas av alla och kräver inget särskilt tillstånd. Vid användning av bekämpningsmedel är det viktigt att instruktionerna följs; späd enligt anvisningarna och använd medlet på rätt sätt. Undvik att använda mer än nödvändigt och var vaksam om det är giftigt för dina (och andras) husdjur. Hantera bekämpningsmedlet på lämpligt underlag vid blandning och rengöring av redskap. Lämpligt underlag är bevuxna ytor, till exempel en gräsmatta. Olämpliga underlag är grusytor och andra genomsläppliga ytor samt hårdgjorda ytor av till exempel asfalt eller betong. Håll ett avstånd till brunnar och vattendrag.

Hygienartiklar och allergi

Farliga ämnen i olika varor kan spridas under olika faser av varans livscykel och orsaka risker i både tillverkningen, användningen och vid avfallshanteringen. det finns många lagar som reglerar olika kemikalier i produkter men det är inte tillräckligt. Både människor och miljö utsätts för många ämnen samtidigt och vi vet för lite om effekterna. Barnen är särskilt känsliga och utsatta och behöver skyddas bättre.

Tvättkemikalier som tvål och tvättmedel innehåller ofta färgämnen, parfym och konserveringsmedel. För att minska risken för utvecka en överkänslighet bör du som konsument välja produkter märkta med Bra Miljöval, Svanen eller Astma- och allergiförbundets märke. Hårfärger innehåller starka kemikalier som kan vara giftiga och ge kraftiga överkänslighetsreaktioner. Tänk på att barn är extra känsliga.

Relaterad information

Kontakt

Miljöavdelningen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson