Gå till innehåll

Luftkvalitet

Kvaliteten på utomhusluften kan påverka människors hälsa. Därför kontrolleras luftkvaliteten regelbundet.

I utomhusluften finns en mängd föroreningsämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Dessa ämnen förekommer i form av både partiklar och gaser. Höga halter av luftföroreningar kan leda till andningsbesvär och ökar risken att drabbas av sjukdomar som påverkar framför allt hjärta, kärl och lungor. Höga halter av luftföroreningar kan leda till andningsbesvär och ökar risken att drabbas av sjukdomar som påverkar framför allt hjärta, kärl och lungor. Högst halter av luftföroreningar finns vid hårt trafikerade vägar i trånga gaturum. Vid utveckling av samhället är det därför viktigt att tänka på att luften bör vara så ren som möjligt där människor bor och vistas.

Mätningar

Varje kommun ska kontrollera att halterna av olika luftföroreningsämnen håller sig under lagstiftade gränsvärden, så kallade miljökvalitetsnormer. Vårgårda kommun följer Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram och är medlem i luftvårdsförbundet Luft i Väst.

Läs om luftkvaliteten i Vårgårda kommun hos Luft i Väst. Länk till annan webbplats.

Tomgångskörning

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor. Du bör undvika att låta bilen gå på tomgång speciellt när den är kall eftersom det är då som avgaserna är som giftigast.

Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser i Vårgårda kommun får motorn gå på tomgång i högst en minut, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning till exempel sopbilar eller om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel vid trafikkö.

Kontakt

Miljöavdelningen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson