Gå till innehåll

Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räknas som ohyra. En insekt klassas som ohyra när den finns på olämplig plats i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur och hit räknas till exempel möss, råttor, kråkor, måsar och vissa duvarter. Vilda djur som rådjur, grävlingar och vildkatter räknas också som skadedjur om de skapar problem vid din bostad, bland annat genom att smutsa ner.

Åtgärder mot skadedjur

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig. Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

Skadeinsekter och mördarsniglar

Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur bör kontakt tas med det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar. Sanering med bekämpningsmedel på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. De bekämpningsmedel som används ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen om bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats.

Under senare år har den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) kommit in och spridit sig i Sverige. Göteborgs Naturhistoriska museum ger bra tips om hur du kan bekämpa mördarsniglar, om du fått in dem i din trädgård.

Göteborgs Naturhistoriska museum om bekämpning av mördarsniglar. Länk till annan webbplats.

Fåglar

Om det är en grupp djur som stör, till exempel fåglar, är det oftast ingen idé att skjuta av dem, eftersom en ny familj snart tar över deras plats. Du kan försöka försvåra för fåglarna att bygga bo och minska den tillgängliga maten.

  • Undvik spill vid fågelmatning.
  • Förpacka ditt avfall väl, överfyll inte soptunnan.
  • Sätt upp nät i skorstenspipan eller andra varma ställen som fåglar kan tänkas vilja övervintra.
  • Anlita företag som arbetar med skadedjursbekämpning.

Ansvar för åtgärder och sanering

Du som fastighetsägare

Fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för åtgärda problem med ohyra och skadedjur. Detta gäller även i de fall där hyresgästen har orsakat ohyran.

Om du som fastighetsägare har problem i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter kontaktar du det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Du som hyresgäst

Hyresgäster som har problem med skadedjur eller ohyra i sin bostad eller inom fastigheten, ska kontakta värden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens ordförande. Det är fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som har det huvudsakliga ansvaret för saneringen.

Det bör alltid finnas information om saneringsföretag i ditt hyreshus så att du som hyresgäst själv kan kontakta dem vid behov. Om problemet inte åtgärdas kan anmälan göras till miljöavdelningen.

Du som villaägare

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. En skadedjursförsäkring kan ingå i din villa- eller hemförsäkring. Kontakta dock alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Om ett djur beter sig aggressivt eller konstigt

Ibland kan det vara ett enstaka djur som är aggressiv eller beter sig konstigt. Då kan det bli aktuellt med avskjutning.

Om ditt hus ligger utanför tätbebyggt område kontaktar du Svenska Jägareförbundet Södra Älvsborg så hjälper de dig vidare.

Telefon: 033-26 55 55

Om du bor inom tätbebyggt/detaljplanelagt område kontaktar du kommunjägarorganisationen.

Kontakt

Miljöavdelningen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson