Gå till innehåll

Buller

Buller är ljud som inte är önskvärda och kan påverka hälsan. Du kan drabbas av hörselskador vid höga ljudnivåer, men även låga ljudnivåer kan skapa stress och sömnstörningar. Den som äger eller ansvarar för en fastighet måste enligt lag se till att omgivningen inte störs av buller. Det är deras ansvar att rätta till eventuella problem och visa på att ljudnivån är acceptabel.

Trafikbuller

Trafik på väg eller järnväg bedöms som trafikbuller och i Sverige är trafikbuller den miljöstörning som berör flest människor. Trenden pekar mot att fler kommer att besväras av trafikbuller i framtiden.

Om du upplever att du blir störd av trafikbuller vid din bostad ska du i första hand kontakta ansvarig väghållare. Väghållare i Vårgårda är Trafikverket eller Vårgårda kommun.

Om ansvar för gator och vägar i Vårgårda kommun.

Industribuller

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten.

Buller från industrier kan komma från fasta installationer till exempel fläktar, skorstenar, panncentraler, kompressorer eller transporter inom industriområdet. Störande industribuller orsakas ofta av flera bullerkällor inom ett industriområde som tillsammans ger en hög total ljudnivå. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs för att minska störningarna.

Buller i lägenheter

Om du störs av buller som orsakas av en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen. De är skyldiga att undersöka om bullerklagomålen är befogade. Om du inte får hjälp kan du vända dig till hyresnämnden.

Vart vänder jag mig om jag störs av buller?

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som stör, till exempel den som har diskoteket, industrin, eller hyresvärden om det handlar om buller från installationer i den egna bostadsfastigheten.

Om det inte leder till att störningen minskar kan du vända dig till miljöavdelningen. Vi informerar då den som orsakar störningen eller den som ansvarar för byggnaden att vi har fått ett klagomål. De har då möjlighet att göra åtgärder om det behövs. Om du fortfarande tycker att störningarna är för stora kommer vi ut och gör en egen bedömning. Vid bedömningen väger vi in flera faktorer såsom ljudstyrka, ljudets karaktär, men också hur ofta och länge ljudet uppträder. Om det visar sig att det finns risk för störningar så kan vi ställa krav på utredningar och åtgärder.

Har du en bostadsrätt har du ett eget ansvar för att åtgärda problemen. Kommer inte problemen från din egen bostad bör du vända dig till föreningens styrelse. Föreningen kan anlita en konsult eller byggfirma som kan hjälpa till med att rätta till problemen.

Kontakt

Miljöavdelningen

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson