Gå till innehåll

Medborgarförslag

Du som bor i Vårgårda har en av kommunfullmäktige beslutad rätt att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Vad är ett medborgarförslag?

Medborgarförslag är ett sätt för medborgare i kommunerna att en fråga eller förslag i kommunfullmäktige. Det ska därför endast handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde t.ex. sophämtning, taxor, lekplatser, barnomsorg m.m.

Frågor som är myndighetsutövning mot enskild, som t ex ekonomiskt bidrag eller bygglov, behandlas inte genom medborgarförslag. Förslaget får inte heller ha odemokratiskt innehåll eller vara diskriminerande.

Olika ämnen får inte tas upp i samma förslag. Tänk därför på att skriva ett förslag för varje ämnesområde. Förslaget bör vara utformat så att det landar i någon form av konkret förslag.

Hur lämnar jag ett medborgarförslag?

Förslaget ska undertecknas av en eller flera kommuninvånare. Däremot kan inte föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar lämna in förslag. Skälet till detta är att det är den enskildes delaktighet som ska öka.

Medborgarförslaget lämnar du till receptionen i kommunhuset eller skickar det till:

Vårgårda kommun
Kungsgatan 45
447 80 Vårgårda

Glöm inte att märka förslaget med Medborgarförslag. När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir den en allmän handling, vilket medför att kommunen är skyldig att visa/lämna ut kopia av den till vem som helst som så önskar. Kommunen kan endast neka detta om handlingar hos kommunen innehåller uppgifter som har särskilt skydd enligt sekretesslagen.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Vårgårda kommun kan lämna in egna förslag. Detta innebär att även unga och personer med utländsk bakgrund, som saknar rösträtt får lämna in förslag. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

När behandlas ditt medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde. Medborgarförslaget ska behandlas så snart som möjligt och om möjligt inom sex månader men allra senast inom ett år från att förslaget lämnats in.

Innan ditt medborgarförslag slutbehandlas kommer du att ges möjlighet att yttra dig över förslaget. Du kommer då samtidigt att informeras om när ditt medborgarförslag kommer att slutbehandlas och ges möjlighet att muntligen argumentera för ditt förslag innan beslut fattas i ärendet.

När protokollet med beslutet är färdigt kommer du att få en kopia av beslutet.

Vad är skillnaden på felanmälan, sypunkt och medborgarförslag?

Kort sammanfattat kan skillnaderna förklaras enligt nedan:

  • Felanmälan: En akut åtgärd, någon kan göra sig illa om det inte åtgärdas. Målet är att åtgärd sker så skyndsamt som möjligt.
  • Synpunkt: En åtgärd som inte är akut, ingen kommer att göra sig illa om det inte åtgärdas men det kan upplevas trevligare. Om det är en synpunkt som är genomförbar kommer den tas om hand om och åtgärdas.
  • Medborgarförslag: När det inte finns något befintligt att åtgärda, men du som folkbokförd i Vårgårda kommun vill påverka för att förbättra och utveckla Vårgårda. Ditt medborgarförslag ska mynna ut i ett konkret förslag. Vi kommer att kontakta dig inför det sammanträde där ditt medborgarförslag ska behandlas. Du har då möjlighet att presentera förslaget för politikerna. Om du inte kan närvara går det bra att yttra dig skriftligt.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-02-22
Senast uppdaterad: 2024-02-22
Sidansvarig: Pontus Lilja