Gå till innehåll

Drogförebyggande arbete

Vårgårdamodellen mot droger

En mycket viktig del i folkhälsoarbetet, är arbetet med att förebygga missbruk bland barn och unga. Sedan många år tillbaka bedriver Vårgårda kommun ett aktivt drogförebyggande arbete i samverkan med Lions och Öckerö kommun. Arbetet kallas för Vårgårdamodellen och är ett projekt som ska leda till att får så få unga som möjligt att börja med någon form av droger, det vill säga tobak, alkohol och narkotika.

Vårgårdamodellens mål är framför allt att få alla vuxna att bli överrens om att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Metoden har beskrivits som en helhetslösning med våra lokala drogförebyggare, Håkan Fransson och Christine Hummelblad i fokus.

Resultatet av arbetet mäts genom årliga lokala drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet.

Fokus för metoden är alkohol, men målet är att indirekt påverka även all annan drogkonsumtion och normbrytande beteenden. ANDT står för alkohol, narkotika, doping, tobak och kommunen arbetar för att förebygga bruk och missbruk tidigt.

Två drogförebyggande samordnare från Öckerökommun, Håkan Fransson och Christine Hummelblad är konsulter och arbetar i ungefär 20 olika kommuner, varav Vårgårda är en. De är finansierade av bidrag från Lions och av folkhälsomedel för ett projekt som löper under totalt 10 år, för att få kontinuitet i arbetet.

Varje höst genomförs en drogvaneundersökning blad alla kommunens elever från årskurs 7 till år 1 på gymnasiet.

Genom årliga drogvaneundersökningar får de vuxna i samhället en samlad bild av hur läget gällande alkohol, tobak och narkotika ser ut. Drogvaneundersökningen återrapporteras, både direkt och via massmedia, till vårdnadshavare, politiker och allmänhet. Tanken med detta är att ge en stark lokal och aktuell förankring.

Statistiken kan sedan användas på föräldramöten där siffrorna skapar krismedvetenhet och mobiliserar en enhetlig föräldrakraft. Den kan också användas för att se trender över tid och det har visat sig att metoden är framgångsrik.

Rapport 2023 Pdf, 375.5 kB.

Målet är att kommunens konsulterade drogförebyggare ska medverka på alla föräldramöten i årskurs 7-9 samåt år 1 på gymnasiet. Om behov finns kan även drogförebyggaren medverka i de lägre årskurserna.

På föräldramötena ges konkreta tips på hur man som ungdomsförälder skall förhindra alkoholdebut. På varje föräldramöte presenteras också resultat av den senaste drogvaneundersökningen, anpassad efter målgrupp. Presentationernas tidslängd varierar och anpassas efter den tid skolan kan avvara vid varje tillfälle, men normalt brukar det vara omkring 10-30 minuter.

Nyhetsbrevet innehåller information om nuläget gällande ungdomar och droger i kommunen, tips om föreläsningar, böcker, tv-program och artiklar om relevanta ämnen samt uppmuntran till ett fortsatt restriktivt förhållningssätt hos föräldrarna. Nyhetsbrevet skickas ut via mejl några gånger per år, oftast i samband med så kallade riskhelger eller längre lov.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Skicka E-post och anmäl dig till: hakan.fransson@ockero.se

Är du orolig för ditt barn finns det hjälp att få. Vänd dig i första hand till elevhälsan på ditt barns skola eller direkt till socialtjänsten i kommunen.

Du kan också vända dig till MiniMaria som finns till för att hjälpa ungdomar upp till 21 år som har frågor eller bekymmer rörande alkohol och droger. MiniMaria ger också stöd till föräldrar. De har lång erfarenhet och specialistkunskaper om beroende och riskbruk.

Föräldrarföreningen mot narkotika erbjuder stödsamtal, självhjälpsgrupper, provtagningar med mera.

Du hittar länkar och kontaktuppgifter under rubriken "relaterad information" längst ner på sidan.

Har du frågor och funderingar om det drogförebyggande arbetet i Vårgårda, kan du kontakta folkhälsostrategen enligt kontaktuppgifter i kontaktruntan nederst på sidan. Vill du komma i direktkontakt med Håkan Fransson och Christine Hummelblad nås de enligt följande:

Håkan Fransson hakan.fransson@ockero.se +46 706-90 15 14

Christine Hummelblad christine.hummelblad@ockero.se +46 730-49 09 74

Kontakt

Charlott Klug

Ansvarig för Folkhälsa

Föreningsgatan 3, 447 31 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-12
Senast uppdaterad: 2024-06-12
Sidansvarig: Pontus Lilja