Gå till innehåll

Läsa offentliga handlingar

Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar.

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. Dessa ska, om de inte omfattas av sekretess, genast eller så snart som möjligt kunna lämnas ut till dig om du ber om det. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

En handling är allmän om den:

Förvaras hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsens förvaltning). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier.

  • Är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit.
  • Är upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.
  • Är ett protokoll som har justerats (godkänts).

Vilka handlingar är hemliga?

Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten.

Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. De är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem.

Alla uppgifter i kommuens diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och Dataskyddsförordningen, GDPR, innan de blir tillgängliga på webben. GDPR ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja