Gå till innehåll

Detaljplan för Bryggaren 10 m. fl.

Vy över planområde för Bryggaren, gräsmatta i förgrunden

Förtätning med bostäder inom kvarteret Bryggaren i centrala Vårgårda.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Vårgårda, strax söder om järnvägen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra komplettering av kvarteret Bryggaren med nya markbostäder i anslutning till vårgårda centrum.

Bakgrund

Entreprenadbolaget 3P AB har sökt och fått positivt planbesked för att förtäta kvarteret Bryggaren med fler bostäder. Detaljplanen var utställd på samråd 1 år 2016 och har arbetats om utifrån de synpunkter som kom in då. Eftersom planarbetet varit vilande sedan dess och arbetats om hålls ett nytt samråd år 2023.

Aktuellt skede i planprocessen: Samråd 2

Planen var utställd på samråd 14 september - 9 oktober 2023.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-16
Senast uppdaterad: 2023-10-16
Sidansvarig: Ida Bryngelsson