Gå till innehåll

Ansökan till anpassad grundskola

Här hittar du information när du vill ansöka om skola vid flytt till Vårgårda kommun eller om du vill byta skola för ditt barn. I mån av plats har vårdnadshavare rätt att välja annan skola än den kommunen hänvisar till utifrån boendeadress.

  1. Du säkrar att ditt barn har ett formellt beslut om mottagande i anpassad grundskola i sin kommunen. Då skickar du en ansökan till anpassad grundskola.
  2. Anpassad grundskola bedömer, efter begäran om barnets dokumentation till vårdnadshavare, att eleven tillhör skolans målgrupp.
  3. Anpassad grundskola har gjort bedömningen att eleven tillhör målgruppen, elev erbjuds skolplacering (i mån av plats).

Utredning för placering i anpassad grundskola

Inför placering i anpassad grundskola görs alltid en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. För att barnet ska kunna skrivas in i den anpassade grundskolan måste det framgå i diagnosutredningen att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning. Därefter fattar hemkommunen beslut om mottagande i anpassad grundskola och barnet mottas i skolan.

Kontakt

Malin Lindberg

Ansvarig för grundskolan

Kungsgatan 45, 447 80 VårgårdaKungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag: 8.00-18.00

Tisdag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-27
Senast uppdaterad: 2024-03-27
Sidansvarig: Sara Röjd