Gå till innehåll

God och nära vård

God och nära vård är ett hälsofrämjande och förebyggande arbete som kräver samverkan för att stärka hälsan hos individen. Utformningen är personcentrerad och bygger på delaktighet.

Färdplan god och nära vård

Färdplanen - den länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

Målbild

Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder eller diagnos.

En god och nära vård

  • utgår från individuella förutsättningar och behov.
  • bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.
  • bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit

Syfte och förändrade arbetssätt

Syftet är att stödja omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.

Förändrade arbetssätt:

  • Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • Utveckla personcentrerade arbetssätt
  • Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen
  • Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen
  • Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering
  • Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

Om god och nära vård hos Vårdsamverkan i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Om nära vård hos SKR (Sveriges kommuner och regioner) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-12-18
Senast uppdaterad: 2023-12-18
Sidansvarig: Tove Wallin