Gå till innehåll

Utbildning, kvalitet och digitalt arbetssätt

Inom hemsjukvården arbetar vi ständigt med utveckling och förbättring. Det innebär bland annat att vi tar emot studenter som får praktisk övning i yrket hos oss men vi utför även interna utbildningar av kommunens befintliga personal.

Studenter

I hemsjukvården tar vi regelbundet emot studenter främst från Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet men även från andra lärosäten. Därför kan du som är inskriven i hemsjukvården ibland få träffa studenter som läser till sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut när du får besök av oss. Alla studenter har en utbildad handledare som har ansvaret under den tid de gör praktik hos oss.

Delegerade arbetsuppgifter

När du har insatser från hemsjukvården är det den legitimerade personalen (sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) som ansvarar för insatserna, men själva utförandet av insatsen kan ske genom delegerad personal. Exempel på delegerad arbetsuppgift kan vara läkemedelsdelning, blodsockerkontroll eller träningsprogram. För att omvårdnadspersonalen ska få utföra delegerade uppgifter krävs en praktisk och teoretisk utbildning där uppföljning sker regelbundet.

Förflyttningsutbildningar

Rehabenhetens personal håller i förflyttningsutbildningar för kommunens omsorgspersonal samt elever från gymnasiet och vuxenskolan. Förflyttningsutbildningen innehåller både manuella förflyttningar och förflyttning med personlyft. Syftet med dessa utbildningar är att säkerställa trygga och säkra förflyttningar både för patienten och för omsorgspersonalen.

Hygienombud

Inom organisationen finns ett flertal utsedda hygienombud. Dessa ombud håller sig uppdaterade på senaste riktlinjerna kring hygien och sprider informationen vidare ut i organisationen.

Digitalt arbetssätt

För personalen inom hemsjukvården är mobiltelefonen ett viktigt verktyg. Den används bland annat för att se planerade besök, öppna digitala dörrlås och läkemedelsskåp samt signera läkemedel. I mobiltelefon, dator och läsplatta kan personalen även dokumentera viktiga händelser, läsa tidigare dokumentation och din genomförandeplan, hantera dina läkemedelslistor med mera. Appar och program som finns på mobiltelefon, dator och läsplatta är viktiga arbetsredskap för att säkra en vård med hög kvalitet.

Kvalitetsregister

Vi arbetar med kvalitetsregister för att säkra vårdens kvalitet och bidra med statistik till framtida forskning inom hälso-och sjukvård. Genom kvalitetsregistren får vi också en möjlighet att jämföra hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå. Samtycke krävs för registrering i kvalitetsregistren och personuppgifter behandlas enbart för dessa ändamål. Exempel på kvalitetsregister vi arbetar med är Senior Alert, BPSD (svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) och Palliativregistret. Mer information finns på respektive kvalitetsregisters hemsida.

Senior Alert Länk till annan webbplats.

BPSD - svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens Länk till annan webbplats.

Palliativregistret Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-30
Senast uppdaterad: 2023-11-30
Sidansvarig: Tove Wallin