Gå till innehåll

Sekretess, samtycke och nödvändiga handlingar

Din integritet är viktig för oss. Här finns information om samtycke till informationsöverföring mellan vårdgivare, sekretess och nödvändiga handlingar.

Samtycke och journalföring

Vid inskrivning i hemsjukvården behöver du ha en giltig ID-handling som styrker din identitet. När du beviljas hemsjukvård upprättas en patientjournal för dig och vi för journal över våra vårdinsatser i ett dataprogram enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vi behöver få ditt samtycke för att ta del av och delge information till andra vårdgivare som vårdcentral och lasarett när din hälsa så kräver. All hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen har tystnadsplikt.

Läkemedelshantering

Om du har behov av hjälp med din läkemedelshantering och vi behöver lösa ut mediciner på apoteket behöver du lämna en fullmakt samt kreditansökan för konto på apoteket då vi inte hanterar kontanter. Vi i hemsjukvården förordar Apodos för en säker läkemedelshantering. Ta kontakt med din vårdcentral så får de guida dig vidare i frågan.

Om sammanhålen journalföring på 1177 Länk till annan webbplats.

Om sammanhållen journalföring hos Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Hemsjukvården

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-12-05
Senast uppdaterad: 2023-12-05
Sidansvarig: Tove Wallin