Gå till innehåll

Frisör

Frisör är en hygienverksamhet som miljöavdelningen har tillsynsansvar över. Syftet med tillsynen är att kontrollera att lagstiftningen efterlevs.

En frisör omfattas bland annat av miljöbalkens regler som innebär att verksamheten ska arbeta förebyggande mot olägenhet för miljön och människors hälsa. Det innebär exempelvis att verksamheten ska ha goda rutiner för exempelvis hygien, smittskydd, avfall, ventilation, städning, rengöring och kemikaliehantering.

Stickande eller skärande verktyg

Frisörer och andra yrkeskategorier som omfattas av miljöbalken och använder sig av stickande eller skärande verktyg eller steril håltagningspistol i sin verksamhet, omfattas av anmälningsplikt av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Pontus Lilja