Gå till innehåll

Solarium

Solarier är en anmälningspliktig verksamhet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Om du tänker öppna ett solarium, där allmänheten är kund, så måste du först anmäla din verksamhet till miljökontoret. Anmälan ska göras både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat föreskrifter om solarier. Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa dessa föreskrifter och Vårgårda kommun är skyldiga att utföra regelbunden tillsyn för att säkerställa att solarieverksamheter fullgör sina åtaganden.

Strålsäkerhetsmyndigheten

strålsäkerhetsmyndighetens Länk till annan webbplats. webbplats finns information om vilka krav som solarieverksamheter behöver uppfylla.

Sådana krav är till exempel:

  • Alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010 ).
  • Solarierna måste vara av UV-typ 3.
  • Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör).
  • Solariet ska även vara märkt med ett ekvivalenskodintervall.
  • De rör som solariet är försett med ska vara märkta med en ekvivalenskod.
  • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla som använder solariet.

Anmälningsplikt

Om du planerar att bedriva verksamhet där solarier upplåts till allmänheten ska du anmäla det till kommunens miljöenhet senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, men det är kommunen som har tillsynsansvar över solarier.

Du som driver en solarieverksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter till exempel smitta och brännskador. Det innebär att du ska ha rutiner för hygien och smittskydd, godkänt bortforslande av farligt avfall så som lysrör, kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, rutin för hantering av klagomål från kunder med mera. Egenkontrollen bör även innefatta rutiner för kontroll av lokalens ventilationssystem.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-02
Senast uppdaterad: 2023-10-02
Sidansvarig: Pontus Lilja