Gå till innehåll

Hygienisk verksamhet

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man bedriver hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård, håltagning med flera. Det är miljöavdelningen som har tillsyn över dessa verksamheter.

Verksamheter som innebär risk för blodssmitta eller annan smitta ska anmäla sin verksamhet till miljöenheten minst sex veckor innan start. Anmälan ska lämnas in tillsammans med en ritning som visar hur lokalen inreds och utrustas, redovisning av ventilation och hur man förhindrar spridning av smitta.

Krav på anmälan och egenkontroll

Lokalens utformning och inredning

Det finns vissa krav på den lokal där det bedrivs hygienisk verksamhet och som du som verksamhetsutövare bör tänka på när du väljer lokal.

Lokalen ska exempelvis ha:

  • En takhöjd på minst 2,4 meter och golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m².
  • Golv, väggar och inredning som är lätta att rengöra.
  • Handtvättställ med varmt och kallt rinnande vatten, flytande tvål och engångshanddukar som är i anslutning till behandlingsplats.
  • Särskilt utrymme och plats för rengöring av utrustning. För de verksamheter som kräver desinficerad och steril utrustning bör ett separat sterilrum finnas.
  • Tillräckligt antal toaletter och dessa ska vara försedda med handtvättställ, flytande tvål och engångshanddukar. Om lokalen har fler än fyra behandlingsplatser bör den ha separat personaltoalett och kundtoalett.
  • Förvaringsutrymme för arbetskläder och privata kläder.
  • Städutrymme utrustat med utslagsvask samt varmt och kallt rinnande vatten.

Ventilation

Grundkravet är ett uteluftflöde om minst 7 liter/sekund för varje person som beräknas vistas i lokalen samtidigt och ett tillägg på minst 0,35 liter/sekund per m² golvarea. Fastighetsägaren ska regelbundet utföra OVK-mätningar (obligatorisk ventilationskontroll). Detta protokoll ska kunna uppvisas för miljökontoret vid tillsynsbesök.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-09
Senast uppdaterad: 2024-04-09
Sidansvarig: Ida Bryngelsson