Gå till innehåll

Luftutsläpp

Miljöfarlig verksamhet kan innebära utsläpp av farliga ämnen i luften. Regler och riktlinjer för luftutsläpp omfattar vanligtvis gränsvärden för mängden av olika förorenande ämnen som får släppas ut i luften, samt krav på övervakning av utsläppen och rapportering till myndigheter.

Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet med luftutsläpp måste ha en godkänd miljökonsekvensbeskrivning och en miljöplan som visar hur verksamheten ska hantera utsläpp och minimera sin påverkan på miljön.

Om företaget bryter mot reglerna för luftutsläpp eller inte uppfyller kraven i sin miljöplan kan det resultera i sanktioner från (kommunen), till exempel böter eller nedstängning av verksamheten.

Anmälan behöver ske till kommunen

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Pontus Lilja