Gå till innehåll

Ventilationstillstånd

Det krävs anmälan för installation eller väsentlig ändring av en anordning för ventilation i byggnader. Ändringar av ventilation kan också i vissa fall väsentligt påverka brandskyddet i en byggnad, och även i de fallen krävs anmälan till byggnadsnämnden.

Det krävs anmälan för installation eller väsentlig ändring av en anordning för ventilation i byggnader. Ändringar av ventilation kan också i vissa fall väsentligt påverka brandskyddet i en byggnad, och även i de fallen krävs anmälan.

Reglerna om anmälan finns i 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338). Om anmälan krävs får åtgärden inte påbörjas förrän det har getts ett startbesked.

Installation av en anordning för ventilation är alltid anmälningspliktigt. Vad gäller ändring av sådana anordningar har Boverket gett ut allmänna råd om vilka ändringar som är väsentliga och som därmed kräver anmälan, Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga.

Källa:

Boverket (2023). När krävs anmälan till byggnadsnämnden för en ändring av anordning för ventilation i en byggnad?. https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/nar-kravs-anmalan-for-atgarder-for-ventilation/ Länk till annan webbplats. Hämtad 2023-10-18.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Pontus Lilja