Gå till innehåll

Adressättning och namngivning

Bygger du ett nytt hus som behöver få en adress? Eller saknar du adress av någon annan anledning? Här hittar du information om hur du ska gå tillväga.

Belägenhetsadresser

En beläghetsadress är unik och anger var en byggnad står. Alla byggnader där det bor människor eller där det utövas verksamhet ska ha en adress. Syftet med belägenhetsadressen är att göra det lättare att hitta till platsen. Det är viktigt för bland annat räddningstjänst, polis, sophämtning, hemtjänst och varutransporter.

Ny adress sätts när en fastighet bildas, ett hus byggs eller när nya områden byggs ut. För tätorter består en adress av gatu-/vägnamn och ett nummer. Om nya hus byggs eller flerbostadshus får fler entréer och inget nummer finns reserverat, kan en bokstav läggas till, exempelvis 15A och 15B. På landsbygden gäller adressområden som kommer från by-/traktnamn följt av gårdsnamn eller enbart nummer. Där förekommer även vägnamn med nummer.

Bygg- och miljöenheten ansvarar för belägenhetsadresser och lägenhetsnummer. Du som söker bygglov för nybyggnation får en adress i samband med bygglovet. Behöver du en adress av någon annan anledning är du välkommen att kontakta bygglovsavdelningen.

Postnummer och postort bestäms av PostNord.

Namngivning

Ibland behövs ett namn på platsen innan adressättning kan göras. Det kan gälla gator, torg och offentliga platser såsom skolor och idrottsplatser. I Vårgårda kommun är det namngivningskommittén som tar fram ett förslag på namn. I namngivningskommittén ingår förtroendevalda, tjänstepersoner och representant från Vårgårda Hembygdsförening.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om vilket namn det blir.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson