Gå till innehåll

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Olovliga och ovårdade byggnader och tomter kan vara både störande och en fara för omgivningen. Enligt Plan- och bygglagen har myndighetsnämnd Bygg och Miljö tillsynsansvar för olovligt byggande samt att byggnader och tomter hålls i vårdat skick, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för sin byggnad och tomt.

Olovligt byggande

Olovligt byggande är den juridiska termen för "svartbygge". Att bygga olovligt är inte bara olagligt utan det kan också vara farligt om inte fackmän kontrollerar konstruktionen i exempelvis ett bostadshus.

Myndighetsnämnd Bygg och Miljö kan ta ut sanktionsavgifter av ägaren, av byggherren eller av den som har fått en fördel av överträdelsen, exempelvis den som använder eller bor i en byggnad som uppförts utan lov. Även om du betalar avgifterna måste du ansöka om bygglov i efterhand för att få ha kvar byggnaden. Om det inte går att ge lov ska myndighetsnämnden förelägga byggherren att återställa det som har utförts utan lov. Det betyder att byggnaden måste rivas och marken återställas. Om fastigheten säljs är det den nya ägaren som tar över och måste göra det som den förra ägaren skulle ha gjort.

Om den olovliga åtgärden, till exempel ett hus som byggts utan bygglov, gjorts för mer än tio år sedan kan myndighetsnämnden inte ta ut avgifter eller kräva att byggnaden ska rivas. Men om den olovliga åtgärden är kvar kan det bli svårare att få bygglov i framtiden (fastigheten kan få ett så kallat byggnadsförbud).

Ovårdade tomter

Fastighetsägare har ansvar att hålla sina fastigheter i vårdat skick. Det gäller både trädgårdar och byggnader. Myndighetsnämnden Bygg och Miljö är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

Vill du anmäla olovligt byggande eller en ovårdad tomt? Kontakta bygglovsavdelningen.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson