Gå till innehåll

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga nytt rekommenderas att du först ansöker om förhandsbesked. Då får du tidigt reda på om det är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig.

Om förhandsbesked

Förhandsbesked söks oftast i områden som saknar detaljplan. Det är viktigt att byggnaden anpassas till landskapet och intilliggande bebyggelse.

I Vårgårda kommun bedömer myndighetsnämnden Bygg och Miljö i förhandsbeskedet om platsen är lämplig att bebygga och om det går att lösa exempelvis tillfartsväg och tillgång till vatten och avlopp. Beslutet som fattas ger dig information om ifall det är värt att gå vidare med att söka bygglov.

Förhandsbeskedet är ett beslut som både du och andra berörda har rätt att överklaga. Ett positivt förhandsbesked som visar att platsen är lämplig att bebygga gäller i två år. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet.

Det är viktigt att du följer eventuella villkor i förhandsbeskedet som exempelvis utformning, utseende och placering av byggnaden. Innan du börjar bygga måste du ansöka om bygglov och få startbesked.

Tänk på att vara ute i god tid då det ofta tar längre tid att handlägga förhandsbesked än bygglov. Det beror bland annat på att myndighetsnämnden eller bygglovsavdelningen ska kunna besöka platsen och höra grannar och berörda myndigheter.

  • Situationsplan i lämplig skala (oftast 1:3000) som visar terrängen och topografi (nivåkurvor). I situationsplanen ska föreslagen tomtplats/avstyckning, husplacering, infartsväg och avloppsanläggning redovisas. Tänk på att rita in så mycket som möjligt, exempelvis stenmurar eller andra naturliga avgränsningar.
  • Beskrivning av projektet såsom användning, ungefärlig avstyckningsyta, byggnadens yta, höjd och våningsantal, material och färg.
  • Eventuella skisser på fasader och rumsindelning kan med fördel bifogas till ansökan, men är inte nödvändiga för en komplett ansökan.

Kontakta bygglovsavdelningen för att få hjälp att ta fram kartunderlag till situationsplanen, eller hämta själv i vår karttjänst.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson