Gå till innehåll

Avgifter och taxa för bygglov

När du gör en anmälan eller ansöker om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked tar kommunen ut en avgift.

Avgifter för att bygga, riva och förändra

Avgifterna ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Du måste betala oavsett vilket beslut som fattas i ditt ärende.

Avgiften beror på vilken typ av åtgärd det är du vill göra. Du hittar alla avgifter i Plan- och bygglovstaxan.

Det är kommunfullmäktige i Vårgårda kommun som beslutar om taxan.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Öppettider

Telefon- och besökstid:

Tisdag 8.00-12.00

Torsdag 8.00-12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson