Gå till innehåll

Social hållbarhet

Social hållbarhet berör människors livsbetingelser i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem.

Förutom det individuella perspektivet handlar det om hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan människor. De mänskliga rättigheterna är grundläggande och ett flertal av FN:s globala mål visar på vad begreppet social hållbarhet innefattar. Social hållbarhet handlar om att ställa krav på villkoren i leverantörskedjan och tillgodose efterlevnaden av riktlinjer och policys som säkrar mänskliga rättigheter och rättvisa levnadsvillkor. Men det handlar minst lika mycket om medarbetarnas hälsa och välmående och om jämlikhet och jämställdhet i organisationen.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-10
Senast uppdaterad: 2023-10-10
Sidansvarig: Pontus Lilja