Gå till innehåll

Utomhuslarm, Viktigt meddelande till allmänheten och myndighetsmeddelande

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, förmedlas vanligtvis via radio, TV, hemsidor och appar. Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhuslarm för viktigt meddelande. Signalen kallas för Hesa Fredrik. Utomhuslarmet, Hesa Fredrik, kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

VMA används vid:

  • olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök
  • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
  • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Myndighetsmeddelande

Myndighetsmeddelande är ett system för att varna människor om att något har hänt som inte akut hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.
Myndighetsmeddelande kan användas vid till exempel:

  • Rekommendationer att koka vatten, på grund av vattenläcka eller misstanke om bakterier i dricksvattnet
  • Var man kan hämta vatten, vid problem med dricksvattenförsörjningen
  • Störningar i skolskjuts, vid extrema väderförhållanden
  • Eldningsförbud, vid torka

Meddelandet sänds i radio

Ett myndighetsmeddelande sänds endast lokalt i Sveriges Radios P4. För att få ut ett meddelande kontaktar den som vill få ut ett meddelande till allmänheten den lokala P4-redaktionen, eller sändningsledningen i Stockholm.

Meddelande via sms vid myndighetsmeddelande

Enligt Lag om Elektronisk Kommunikation får utskick av sms till mobiler som positionerats inom berört område endast användas vid VMA. Positionsbaserat sms får därmed inte skickas ut vid myndighetsmeddelande.

Lagen medger dock att adressbaserade sms får skickas ut, det vill säga till de mobiltelefoner som är registrerade på en adress inom berört område.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-09-25
Senast uppdaterad: 2023-09-25
Sidansvarig: Pontus Lilja