Gå till innehåll

Elev på Sundler

Betyg, bibliotek, café, CSN, datorer, elevhälsa, elevkår, skåp och ungdomsverksamhet. Här finns information om det mesta som är bra att ha koll på när du är elev på Sundlergymnasiet.

Elever får bokstavsbetyg efter avslutad kurs enligt en sexgradig betygsskala från A till F. Om läraren inte har tillräckligt underlag för att kunna sätta betyg får eleven inte poäng för kursen. Detta medför att eleven får för lite poäng i sin utbildning och kan inte få någon examen efter år tre. Betyg skickas hem omkring 1 juli till elever i år ett och två. Elever i år tre får sina betyg hemskickade efter studentdagen. Elever i år ett får vanligtvis sina första betyg i juni, eftersom de oftast inte läser någon kurs som avslutas till jul.

Biblioteket sköter utlån av läromedel och skönlitteratur under terminerna.

Du som elev behöver ett lånekort för att kunna låna läromedel. Är du under 18 år behöver vårnadshavare skriva på en låneförbindelse. Du kan ansöka om lånekort via E-tjänst. Du lånar dina böcker i i låneautomaterna i biblioteket.

På biblioteket finns en skolbibliotekarie till din hjälp.

I anslutning till skolan och biblioteket finns ett fint café där du kan handla kaffe, te, smörgåsar m.m. till bra priser. Caféet organiseras av Kultur och fritid.

När du studerar på gymnasiet kan du få studiehjälp fr.o.m. kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst t.o.m. vårterminen det år du fyller 20. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till dina vårdnadshavare. Från och med månaden efter du fyllt 18 år betalas studiehjälp till dig själv. På Swedbanks hemsida meddelar du vilket konto du vill ha pengarna utbetalda till. Du får studiehjälp utbetalat fyra gånger under hösten (september-december) och sex gånger under våren (januari-juni). Vanligtvis görs utbetalningen de sista bankdagen i månaden. Studiebidraget är på 1250 kronor per månad. Mer information hittar hos

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Studiemedel

Från och med höstterminen det år du fyller 20 kan du inte längre få bidrag genom studiehjälpen om du går på gymnasiet. Du måste från och med den tidpunkten själv ansöka om studiemedel. Ansökan gör du i "Mina sidor" på CSN. När du får beslutet från CSN behöver du kontrollera att uppgifterna stämmer, och sedan behöver du lämna studieförsäkran till CSN. Har du frågor kan du kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Du får som elev låna en bärbar dator av skolan under dina tre gymnasieår. Information om hur datorn ska användas får du i samband med att datorn lämnas ut. Eftersom datorn är ett hjälpmedel för dig i ditt skolarbete är det viktigt att du har med dig den till lektionerna, om läraren inte har meddelat något annat. Datorn ska hanteras aktsamt och återlämnas när du slutar skolan. Kontakta IT-ansvarig på expeditionen för IT-support.

På Sundlergymnasiet ingår skolledare, kurator, skolsköterska, specialpedagog, resurspedagog, skolpsykolog samt studie- och yrkesvägledare i elevhälsan. Mentorerna arbetar i nära samarbete med elevhälsan för att alla elever ska få optimala förutsättningar i sina studier.

Sundlergymnasiet har en aktiv elevkår. Elevkåren arrangerar flera olika aktiviteter och arrangemang under läsåret. Medlemskap är frivilligt.

Under din studietid får du låna ett elevskåp. Skolan tecknar ett låneavtal med dig. Skåpen delas ut under uppstartsdagarna. Kontakta vaktmästaren om du har frågar om elevskåp.

Du som är över 18 år lägger in frånvaro i SchoolSoft.

Är du under 18 år läggs frånvaron in av vårdnadshavare. Vårdnadshavare lägger in frånvaro i SchoolSoft med hjälp av en app i telefonen eller datorn.

Anmälan ska göras senast klockan 08.00, varje dag man är sjuk. Sjukanmälan ska göras varje dag under sjukperioden så att skolan säkert när eleven ska vara tillbaka. Annars riskerar eleven ogiltig frånvaro.

Under gymnasietiden anordnas ett föräldramöte för år 1 i sepember. Andra informationstillfällen kan tillkomma under läsåret.

Elever i Vårgårda kommun är försäkrade genom kommunens Olycksfallsförsäkring Öppnas i nytt fönster.

Sundlergymnasiet använder Google Workspace som pedagogiskt verktyg mellan lärare och elever. Det är en molntjänst oberoende av tid, plats och specifikt verktyg. Google workspace innebär en möjlighet till digital lagring, delning och kommunikation. Det finns redskap för skapande av texter, presentationer, hemsidor, e-post och kalender. Personal och elever har ett Google-konto genom skolan. Googlekontot avslutas när eleven slutar skolan.

Gymnasieexamen

Högskoleförberedande examen:

  • Eleven ska ha läst 2500 poäng (eller mer, se vidare utökat program),
  • Eleven måste ha minst betyget E i 2250 poäng,
  • Eleven måste ha minst betyget E i Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1,
  • Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå.

Yrkesexamen:

  • Eleven ska ha läst 2500 poäng (eller mer, se vidare utökat program),
  • Eleven måste ha minst betyget E i 2250 poäng,
  • Eleven måste ha minst betyget E i Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1,
  • Eleven måste ha minst betyget E i 400 poäng programgemensamma ämnen,
  • Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå.

På Yrkesexamen framgår om eleven har grundläggande behörighet.

Studiebevis

Om en elev har slutfört sina studier på ett nationellt program och inte uppfyller kraven för gymnasieexamen ska ett studiebevis utfärdas.

Gymnasieintyg

Efter avslutad utbildning på ett introduktionsprogram ska ett gymnasieintyg utfärdas som visar vilken utbildning en elev har fått. Av intyget ska samtliga betyg som eleven fått framgå. Gymnasieintyg utfärdas till elever som avslutar IM för att de har fyllt 20 år och för elever som avlsutar en IMV- eller IMY-utbildning.

Hösten 2023

Provdatum 22 oktober anmälan 15-22 augusti

Studera.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I år 1 väljs 200 poäng individuellt val. Om du vill välja ytterligare kurs så görs detta på särskild blankett där “Utökad kurs” kryssas i. Blanketten finns utanför expeditionen. Går du på ett yrkesprogram har du möjlighet att välja kurser så att du får grundläggande behörighet till högskola. Information om det finns på valblanketten.

Val av inriktning görs i samband med de individuella valen. Inriktningsval är aktuellt på FT, NA och SA.

Behöver du hjälp med din elevdator, ta kontakt med skolans expedition.

Skolans kalendarium finns på SchoolSoft under kalender.

Du som vill byta kurs kontaktar skolans expedition. Om bytet går att genomföra är beroende av schema och gruppstorlek. Inga byten får ske innan du fått förändringen beviljad av rektor eller intendent. Avbrott från kurs får göras senast 15 november på höstterminen och 15 april på vårterminen.

Ledighet prövas i varje enskilt fall. Vid längre ledighet görs prövningen av rektor. Mentor kan bevilja upp till tre dagars ledighet. Ansökan utöver tre dagar sker på blankett som finns att hämta utanför receptionen.

Sundlergymnasiet har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet genomsyrar hela skolans verksamhet. Vill du läsa planen i sin helhet finns att läsa längst ner på sidan.

På Sundlergymnasiet har vi nötförbud med anledning av att allvarlig allergi kan finnas.

Skolans ordningsregler beslutas av rektor i samband med nytt läsår. Ordningsreglerna samverkas med elever genom mentor och antas efter genomgång av elevhälsan. Vill du läsa ordningsreglerna i sin helhet så finns de längst ner på sidan.

Utbildning i Vårgårda har tagit ställning till att ha en parfymfri arbetsmiljö för elever och personal. Använd därför inga starka dofter eller parfymer på skolan.

Sundlergymnasiet har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet genomsyrar hela skolans verksamhet. Vill du läsa planen i sin helhet finns att läsa längst ner på sidan.

Om du vill byta program kontaktar du studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledaren gör en studieplanering och i samtal med dig och vårdnadshavare diskuteras konsekvenser av programbytet. Rektor beslutar om programbytet är möjligt eller inte.

Sundlergymnasiet har rökförbud i skolan och på skolans område. Förbudet gäller även E-cigaretter.

SchoolSoft är Sundlergymnasiets digitala, webbaserade system för hantering av information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Systemet fungerar som en informationstavla, där skolans lärare och personal publicerar aktuella nyheter, kursrelaterade upplysningar såsom läxor, provresultat, lektionsplanering, F-varningar m m. Frånvaro finns också i SchoolSoft.

SchoolSoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiebidraget är pengar som du får från CSN för att underlätta dina studier på gymnasiet. Ett krav för att få studiebidrag är att du studerar på heltid. Det innebär att om du skolkar kan bidraget dras tillbaka.

Om du har sammanlagt fyra timmars frånvaro under 30 dagar påverkar det ditt studiebidrag.

Om du är sjuk ofta kan du behöva lämna in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig.

För mycket utbetalt

Om du fått pengar som du inte har rätt till på grund av att du skolkat, måste du betala tillbaka dem till CSN. När det är möjligt drar CSN pengarna från dina kommande utbetalningar under läsåret. Fortsätter du att skolka och därför inte får fler utbetalningar, skickar CSN ett återkrav till dig eller dina föräldrar. Det görs även om dina kommande utbetalningar inte täcker den summa du ska betala tillbaka. Ett återkrav innebär att du får ett inbetalningskort med en summa som du måste betala tillbaka.

Andra bidrag kan påverkas

Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om skolskjuts och skolkort Öppnas i nytt fönster. för dig som har rätt till skolskjuts.

Skulle du glömma ditt skolkort hemma så står du själv för resan till och från skolan. Vid fel på kortet erhålles en remsa från busschauffören att åka på i sju dagar.

Har du tappat bort eller blivit bestulen på ditt skolkort ta kontakt med skolans expedition.

Matsedel samt information om skolmat och specialkost.

Skolmaten

Bubblan är en mötesplats för unga där du kan träffa kompisar, spela bordtennis, biljard, tv-spel, göra läxor, pyssla, fika eller bara vara.

Bubblan är en öppen verksamhet som vänder sig till ungdomar från åk 7 till år 3 på gymnasiet. Verksamheten håller till i lokalerna mellan Sundlergymnasiet och biblioteket.

All verksamhet hos oss är självklart fri från alkohol och droger.

Välkommen till Bubblan!

Kontakt

Sundlergymnasiets expedition

Sidinformation

Publicerad: 2024-05-24
Senast uppdaterad: 2024-05-24
Sidansvarig: Jennie Hilmersson