Gå till innehåll

Farligt avfall

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall exempelvis elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är giftigt för människor och miljö. Avfallet kan vara tillexempel explosivt, brandfarligt, smittförande eller frätande.

Exempel på farligt avfall är:

 • Batterier
 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Oljeförorenade trasor och trassel
 • Innehållet i olje- och slamavskiljare
 • Förbrukade tvättvätskor och avfettningsmedel
 • Lysrör, glödlampor, lågenergilampor
 • Kemikalierester inklusive färgrester
 • Elartiklar
 • Riskavfall
 • Asbest

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras så att det inte är åtkomligt för barn och obehöriga, gärna i ett låst utrymme. Giftklassat avfall måste alltid hållas inlåst. Farligt avfall ska även förvaras så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuella spill eller utsläpp ska du kunna samla upp och ta hand om. Därför måste du ha tillgång till lämpliga redskap och absorptionsmedel, det vill säga material som kan suga upp utsläppet.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-05
Senast uppdaterad: 2023-10-05
Sidansvarig: Pontus Lilja