Gå till innehåll

Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall kräver alltid tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen.

Tänk på att farligt avfall endast får transporteras av entreprenörer som har tillstånd för transport av farligt avfall utfärdat av Länsstyrelsen. Du är själv ansvarig att kontrollera att tillstånd finns.

Om du transporterar avfall från egen verksamhet behöver du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen om mängden avfall som ska transporteras överskrider 100 kilogram eller 100 liter farligt avfall per år. Om transporten innehåller kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor, cyanid, kadmium eller PCB-produkter krävs alltid tillstånd oavsett mängd.

Transporterar du mindre mängder än 100 kilogram eller 100 liter farligt avfall per år, räcker det att göra en anmälan till länsstyrelsen. För vissa transporter av farligt avfall från egenverksamhet finns undantag från anmälningsplikten, det gäller om det inte är en normal och regelbunden förekommande transport.

Både tillstånd och anmälan gäller i fem år.

Transportdokument behövs både när du använder en extern transportfirma och när du själv transporterar avfall.

Transportdokumentet ska innehålla uppgift om:

  • Avsändare
  • Mottagare
  • Transportör
  • Hämtningsdatum
  • Avfallsslag
  • Avfallsmängd

Transportdokumentet ska vara undertecknat av avfallslämnaren.

Spara en kopia

Du bör spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten i minst ett år. Transportdokumenten kan dessutom användas som grund för verksamhetens egenkontroll och uppföljningsarbete.

Bekräftelse ska skickas till dig

Även om du använder en mellanhand i form av en extern transportfirma för att forsla bort farligt avfall ska du få en bekräftelse på att ditt avfall har ankommit till mellanlagret eller behandlingsanläggningen.

Reglerna säger att den som bedriver verksamhet där farligt avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas ska skicka en bekräftelse till avfallslämnaren på att det farliga avfallet tagits emot. En faktura kan vara en form av bekräftelse.

Det ska av bekräftelsen framgå vilket avfallsslag och hur stor mängd som tagits emot. Då kan du som avfallslämnare kontrollera att den mottagna mängden stämmer med uppgifterna i transportdokumentet.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Pontus Lilja