Gå till innehåll

Kommunalt dricksvatten

Vatten droppar från kran till ett glas

Kommunalt dricksvatten finns i Vårgårda tätort, Östadkulle och Lagmansholm. Allt dricksvatten kommer från grundvatten i kommunen. Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet.

Vårgårda kommun baserar hela sin vattenförsörjning på grundvatten. Av kommunens omkring 12 000 invånare har ungefär hälften egen brunn medan övriga försörjs med vatten från kommunala och andra större enskilda vattentäkter.

Produktion av dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet i Vårgårda behandlas i ett vattenverk där det pH-justeras, kloreras och sedan filtreras. Nästa steg är att pumpa ut vattnet till konsumenterna, det vill säga till hushåll, skolor, vårdinrättningar, företag och industrier.

Det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet av ett laboratorium som söker bakterier och andra förändringar. Proverna tas av personal på vattenverket för att sedan skickas till laboratoriet för analys. Kontrollerna sker både i vattenverket och ute hos användare. Resultaten övervakas av tillsynsmyndigheten som är Bygg och miljö-enheten i Vårgårda kommun.

Vattenverket följer gällande föreskrifter från Livsmedelsverket.

Mer information om vattenprover och dricksvattenkvalitet.

Mjukt vatten

Vårgårda kommun har mjukt vatten, 4,7 dH. dH innebär tyska hårdhetsgrader. Mjukt vatten innebär att du kan dosera disk- och tvättmedel enligt den lägsta anvisningen på paketet. Med sparsam dosering bidrar vi till en renare miljö.

Vattnets pH-värde i kommunen ligger på 8,0 pH.

Vattenmätare

Alla som har kommunalt vatten har en mätare installerad för att mäta hur mycket vatten som förbrukas.

Mer information om vattenmätaren.

Spara vatten

Spara vatten och spara pengar. En rinnande toalett låter inte så farligt, men på ett dygn kan den läcka 1000-7000 liter. 1000 liter vatten kostar 33,50 kronor år 2023.

Kontakt

VA-enheten

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Telefontid

Måndag-fredag 7:00-16:00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson