Gå till innehåll

Avgift och faktura för vatten och avlopp

Du som har kommunalt vatten och avlopp betalar en avgift. Här kan du läsa om avgifterna och om hur du kan få din faktura.

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifter för kommunalt vatten, avlopp och dagvatten finns samlat i en vatten- och avloppstaxa, VA-taxa. Avgifterna används för att bekosta VA-verksamheten, och får inte användas av andra verksamheter inom kommunen.

Pengarna som kommer in ska täcka kostnader för att:

  • Rena, producera och distribuera dricksvatten till din kran
  • Transportera och rena avloppsvatten
  • Ta hand om och leda bort dagvatten

Avgifterna för vatten och avlopp beslutas av kommunfullmäktige i Vårgårda kommun.

Brukningsavgift för vatten och avlopp

Fastigheter som är anslutna till det kommunala VA-nätet betalar en årlig brukningsavgift. Avgiften består av flera delar:

  • En fast avgift som baseras på hur stor vattenmätare du har. En villa har vanligen en Q3-mätare för kallvatten med flöde om 4 m³/timme, kallad "villamätare" i tabellen nedan.
  • En rörlig avgift som beror på hur mycket vatten du förbrukar.
  • En avgift per m² hårdgjord yta på din fastighet (vanligtvis hustakets yta).

För ett genomsnittligt hushåll i villa ligger den sammanlagda brukningsavgiften på 7 760 kronor/år. För flerbostadshus med 15 lägenheter är den genomsnittliga brukningsavgiften 72 800 kronor/år.

Brukningsavgift för bebyggd fastighet (VA-taxa 2024)*

Typ av avgift

Årlig avgift (inklusive moms)

”Villamätare”, Q3-mätare för kallvatten med flöde om 4 m³/timme

3 855 kronor

Q3-mätare med flöde om 10 m³/timme

11 945 kronor

Q3-mätare med flöde om 16 m³/timme

24 302 kronor

Avgift per m³ levererat vatten (dricksvatten och spillvatten)

36,40 kronor

Avgift per år och m² hårdgjord yta

1,25 kronor


*Avgift tas även ut för externslam lämnat vid avloppsreningsverken. Samtliga avgifter hittar du i VA-taxan.

Faktura för vatten och avlopp

VA-fakturor skickas som regel en gång i kvartalet. Utskick görs i början av den sista månaden i kvartalet. Exempelvis skickas fakturan för första kvartalet ut i början av mars, med förfallodatum sista mars.

Kunder som önskar få faktura med annan regelbundenhet är välkomna att kontakta VA-enheten. VA-fakturor kan skickas ut en gång i månaden, en gång per tertial, per halvår eller per år.

Via e-post

Du kan få din VA-faktura som pdf via e-post.

Kontakt för att anmäla faktura via e-post: support.ekonomi@vargarda.se. Ange till vilken e-postadress du önskar få din faktura.

E-faktura

Det går även att få e-faktura. Det anmäler du själv i din internetbank. Sök upp "Vårgårda kommun, VA".

Autogiro

Det går att betala VA-fakturan med autogiro. Kontakta oss så skickar vi ut en medgivandeblankett som sedan returneras till kommunens ekonomiavdelning.

Kontakt för att anmäla autogiro: support.ekonomi@vargarda.se.

Ange din adress eller ditt kundnummer så vet vi vem vi ska skicka blanketten till.

Digital e-faktura via PEPPOL (ej tillgängligt ännu)

Fakturering via PEPPOL är ännu inte möjlig, men kommer förhoppningsvis att kunna erbjudas framöver.

I e-tjänsten kan du rapportera in avläsning av vattenmätare (det kan göras så ofta som en gång i månaden, men minst en gång per år). Du kan även se avläsningshistorik och förbrukningshistorik för din vattenmätare.

Logga in i e-tjänsten med ditt personnummer och kundnummer som du hittar på VA-fakturan.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-02
Senast uppdaterad: 2024-01-02
Sidansvarig: Ida Bryngelsson