Gå till innehåll

Översvämning

Kraftigt regn, snabb snösmältning och stopp i avloppet kan skapa översvämningar.

Vid kraftiga regn och skyfall kan avloppsledningssystemen bli hårt ansträngda, och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen. Det är ovanligt, men risken finns. Var därför försiktig med att ställa värdefulla föremål på källargolvet och ha koll på hur avloppet fungerar.

Om du drabbas av källaröversvämning under torrväder bör du i första hand undersöka fastighetens eget ledningsnät. Ta reda på om översvämningen beror på stopp i fastighetens ledningar eller om den orsakas av stopp i kommunens ledningar.

Om din källare översvämmas

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta värdefulla och fuktkänsliga föremål som kan skadas av vattnet.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Kontakta omgående ditt försäkringsbolag vid översvämningsskador och kräv besiktning av skadan.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

Vart vänder jag mig vid en översvämning?

Kontakta kommunen vid akuta störningar på det kommunala ledningsnätet eller stora vattensamlingar på gator. VA-enheten har telefontid 7:00-16:00.

Övrig tid kontaktas jouren.

Journummer: ​0706-35 41 25

Vid fel på privata ledningar, kontakta ett VVS-företag.

Skadeanmälan gör du till ditt försäkringsbolag.

Försäkringsbolaget kan neka dig ersättning eller begära skadeersättning från dig om en utredning i samband med källaröversvämning visar att din fastighets stuprör har anslutits till spillvattenledningen.

Kontakt

VA-enheten

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Telefontid

Måndag-fredag 7:00-16:00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson