Gå till innehåll

Vattenkvalitet, kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på vattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Kommunen arbetar aktivt med att säkra dricksvattnets kvalitet.

Vattenprover tas regelbundet och skickas till ett ackrediterat laboratorium för att säkra kvaliteten på dricksvattnet i kommunen. Samtliga prover under 2022 har visat på tjänligt dricksvatten, det vill säga att vattnet är av godkänd kvalitet sett till kemiska och mikrobiologiska parametrar.

Lukt och smak på dricksvattnet

Lukt och smak är en individuell upplevelse. Vattenproverna testas även för lukt, styrka och art (typ av doft), och Vårgårdas dricksvatten har inte fått några anmärkningar sett till dessa parametrar. Laboratoriet testar även vattnets innehåll av mikrosvampar/mögelsvampar och aktinomyceter, som kan indikera om det finns lukt och smak på dricksvattnet. Halter av dessa svampar har varit mycket låga vid provtagning av vattnet i Vårgårda.

Några vanliga orsaker till lukt och smak på dricksvattnet är:

  • Bristande underhåll av ledningar. Dricksvattenledningarna i Vårgårda har inte spolats med luft-vatten-spolning tidigare, åtminstone sedan år 2007. Spolning är genomförd för delar av Vårgårda år 2021-2022, med ambitionen att hela kommunens dricksvattennät ska vara spolat inom 5 år.
  • Gamla ledningar. Fastighetsägarna har ett ansvar att underhålla (spola och renovera) ledningsnät inne på sin fastighet.
  • Liten omsättning i kombination med mikroorganismer, som hinner växa till om vattnet är stillastående. En orsak till lukt och smak i vatten kan vara liten omsättning på dricksvatten i ledningarna, vilket är vanligt i ändar på vattenledningar och framförallt i ledningar med större dimension.
  • Järn och mangan i dricksvatten. I vattenverket behandlas vattnet för att sänka halten av mangan i utgående dricksvatten.

Upplever du problem med lukt och smak? Rådet är att spola i alla kranar i huset i minst 30 minuter.

Om du misstänker att det är något fel på dricksvattnet, kontakta kommunen.

PFAS-ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten och används som impregnering av olika textilier, läder och pappersförpackningar. Den största utsläppskällan av PFAS som identifierats i Sverige är från användning av brandskum vid brandövningsplatser.

PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i naturen. De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men vissa PFAS-ämnen lagras länge i kroppen. Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan.

Under åren 2017–2020 har det tagits prover på PFAS-ämnen i grundvatten som används för dricksvattenproduktion i Vårgårda kommun.

Samtliga prover har visat på mängder under 1,1 nanogram per liter vatten.

Livsmedelsverkets gränsvärd för PFAS är 90 nanogram per liter dricksvatten, vilket innebär att Vårgårda har låga halter av PFAS. Ingen särskild åtgärd behövs och det går bra att dricka vattnet.

Från och med 1 januari 2026 gäller gränsvärdet 4 nanogram per liter dricksvatten, och mängderna i Vårgårdas dricksvatten ligger under även det.

Kontakt

VA-enheten

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Telefontid

Måndag-fredag 7:00-16:00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-19
Senast uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Ida Bryngelsson