Gå till innehåll

Vattenmätare för kommunalt dricksvatten

Alla som har kommunalt vatten har en mätare installerad för att mäta hur mycket vatten som förbrukas.

Ansvar för vattenmätaren

Vattenmätaren ägs av kommunen, medan mätarkonsolen som vattenmätaren sitter fast i är fastighetsägarens ansvar.

Kommunen äger själva vattenmätaren som sitter uppe på konsolen. Konsolen är fastighetsägarens ansvar. 

Avläsning av vattenmätaren

Avläsning av mätare ska göras minst en gång per år, då kommunen skickar ut ett avläsningskort. För att få en mer korrekt faktura för din vattenförbrukning kan du göra avläsningen oftare. Rapportera in vattenavläsningen i kommunens e-tjänst. Du loggar in i e-tjänsterna med ditt personnummer och kundnummer som du hittar på VA-fakturan.

Det går även att se historik över tidigare avläsningar och vattenförbrukning.

Installation av vattenmätare vid nybyggnad

När huset är färdigbyggt och inkopplat ska kommunen sätta in vattenmätare. Fastighetsägaren förbereder en mätarkonsol. Konsolen hör till fastighetens ansvarsområde. Kommunens personal sätter ut vattenmätaren.

Antal och storlek på vattenmätare bestäms av fastighetsägaren i samråd med VA-enheten. För ett bostadshus finns bara en typ av mätare att installera, men för flerbostadshus eller verksamheter som förbrukar mycket vatten brukar flera mätare behövas. Det är generellt fördelaktigt att ha flera parallellkopplade mätare framför en större mätare eftersom de större mätarna måste bytas oftare.

Om en mätare är installerad i ett oisolerat eller ouppvärmt utrymme kan det finnas risk för att mätaren fryser sönder vid låga temperaturer. Förebygg detta genom att isolera eller hålla utrymmet uppvärmt. En skadad vattenmätare som måste lagas bekostas av fastighetsägaren.

Kontakta VA-enheten för att installera vattenmätare.

Byte av vattenmätare

Mätaren byts ut av kommunen var tionde år. För större mätare är bytesintervallet fem år. När det är dags för mätarbyte måste ventilerna på mätarkonsolen fungera. Det är därför viktigt att du kontrollerar dem.

Egenkontroll av ventilerna på mätarkonsolen

Några gånger om året behöver du kontrollera och motionera ventilen där vattnet kommer in i huset. Kontrollera att de kan öppnas och stängas ordentligt. Det är viktigt att du kan stänga av vattnet om du får en vattenläcka i fastigheten eller när vattenmätaren ska bytas ut.

Ventilerna sitter vid sidan om vattenmätaren. Så här gör du en egenkontroll:

 1. Öppna en synlig eller hörbar kran, exempelvis kökskranen, och låt den rinna.
 2. Stäng därefter långsamt en ventil i taget. Då kommer ett lätt susande ljud att uppstå i ventilen.
 3. Öppna sedan en ventil i taget (öppna den ena innan du stänger nästa). Om vattnet slutar rinna är den fungerande. Upprepa några gånger.

Om en ventil är trasig måste den bytas. Kontakta en VVS-firma för att göra bytet. Här är några tecken på att ventilen är trasig:

 • Om du måste använda verktyg för att vrida på ventilen
 • Om ventilen går lätt och vattenmätaren inte slutat snurra
 • Om ventilen går trögt och vattenmätaren inte slutat snurra
 • Om ventilen gick trögt och det lät klick och nu går den lätt, men vattenmätaren har slutat snurra är den trasig i stängt läge.

Som fastighetsägare är du ansvarig över att ha koll på din mätare vad gäller förbrukning och för att upptäcka eventuella läckor. Fastighetsägaren har även ansvaret att skydda vattenmätaren mot att frysa sönder.

Har du gamla ventiler?

Om du har gamla ventiler eller om konsolen inte sitter fast så bör dessa bytas. Kontakta en VVS-firma för att utföra ett byte av konsolen eller ventilerna. Bilden visar gamla ventiler, så kallade champagnekorkar.

Vattenmätare med gamla kranar som ser ut som champagnekorkar

Kontrollera om det finns vattenläckor i huset

För att kontrollera om det finns en läcka i huset, gör följande test:

 • Se till att ingen i huset använder vatten, såsom tvättmaskin, diskmaskin, dusch eller toalett.
 • Om vattenmätaren då står still (inga mäthjul snurrar eller siffror rör sig) finns det ingen vattenläcka i huset.

Råd för att minska risken för vattenläckor i huset:

 • Stäng ventilen för inkommande vatten vid längre resor.
 • Installera gärna en vattenfelsbrytare som skydd mot vattenläckor. Efter installation, kontakta ditt försäkringsbolag och meddela om installationen.

Kontakt

VA-enheten

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Telefontid

Måndag-fredag 7:00-16:00

Sidinformation

Publicerad: 2024-02-05
Senast uppdaterad: 2024-02-05
Sidansvarig: Pontus Lilja