Gå till innehåll

IT, personalavdelningen, ekonomi, kansli och kommunledningskontor

I kommunen finns viktiga centrala funktioner som ska fungera som stöd åt verksamheter. Det är t.ex. ekonomi, kommunikation, upphandling, hållbarhet, säkerhet, personal och IT. Centrala verksamheten ska, vid sidan av att stödja samtliga verksamheter och dess enheter i uppgiften att leda och utveckla verksamheten efter de politiskt fastställda målen, också tillgodose den centrala förtroendemannaorganisationens behov av service och beslutsunderlag.

Ekonomiavdelningen består av Controllergrupp och Redovisningsgrupp.
Redovisningsgruppen ansvarar för intern- och externredovisning. Controllergruppen arbetar med att budget och ekonomiska uppföljningar, som månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska beslut.

Personalavdelningen arbetar som chefsstöd i personalfrågor, ledning, arbetsrätt, arbetsmiljö osv. Löneenheten ingår i personalavdelningen

Kommmunledningskontoret (KLK) arbetar med strategiskt arbete kring hållbarhet, säkerhet, kommunikation, kvalitet, miljö och näringsliv.

Kansli ger stöd och service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunalråd, kommundirektör, verksamhet och allmänhet. Det innebär att skicka kallelser, skriva protokoll och ta fram samt sammanställa de uppgifter som till exempel kommunstyrelsen behöver för att fatta beslut ärenden. Kansli tar också hand om den post som är ställd till kommunen.

Säkerhetsfrågorna är viktiga för en kommun och enheten ger stöd till kommunens nämnder och verksamhet i säkerhetskyddsfrågor, sekretess och GDPR. SPU håller även i krisledningsarbetet och kommunens risk- och sårbarhetsplan.

IT-enheten ansvarar för systemförvaltning och applikationsdrift, infrastrukturen inom IT, integrationer samt helpdesk och support.

Kommundirektör

Bild på kommundirektör Ann-Charlotte

Ann-Charlotte Lilja
Kommundirektör

Telefon: 0322-600 608
E-post

Biträdande kommundirektör

Bild på kommundirektör Ann-Charlotte

Alfred Dubow
Biträdande
kommundirektör & KLK-chef

Telefon: 0322-600 644
E-post

IT

Bild på digitaliseringschef Susanne

Susanne Ljungqvist
Digitaliseringschef

Telefon: 0513-170 09
E-post

HR

Bild på HR-chef Kristian Larsson

Kristian Larsson
Personalchef

Telefon: 0322-600 628
E-post

Ekonomi

Bild på Ekonomichef Kaisa Lundqvist

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Telefon: 0322-600 621
E-post

Kansli

Bild på Kanslichef Sara Gårdeson

Sara Gårdeson
Kanslichef

Telefon: 0322-600 610
E-post

Kontakt

Socialtjänst Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag: 8.00-18.00

Tisdag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-02-14
Senast uppdaterad: 2024-02-14
Sidansvarig: Pontus Lilja