Gå till innehåll

Utbildning F-9, förskola

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande värderingar och ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Det ska ske i nära samarbete med hemmen för att främja personlig utveckling samt bidra till att eleverna blir kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

  • Skolchef
  • Förskola
  • Grundskola och anpassad grundskola från förskoleklass till årskurs sex
  • Grundskola och anpassad grundskola från årskurs sju till nio
  • Central elevhälsa
  • Stab
  • Administration
  • Utvecklingsledning

Gymnasieskola, Musikskola (egen verksamhet)
Vuxenutbildning (tillhör socialtjänst)

Utbildning F-9, förskola

Bild på Utbildningschef Malin Lindberg

Malin Lindberg
Chef Utbildning F-9, förskola

Telefon: 0322-600 704
E-post

Algutstorp förskola

Lena Hacker
Rektor

Telefon: 0322-600 913
E-post

Asklanda och Nårunga förskola

Rikard Lindgren
Rektor

Telefon: 0322-600 936
E-post

Björkhyddan, Äventyrsförskolan Tånga hed och Västerbo förskola

Daniel Hallenrud
Rektor

Telefon: 0322-600 820
E-post

Lena och Hol förskola

Sara Wikström
Rektor

Telefon: 0322-600 839
E-post

Fagrabo förskola

Carina Olsson
Rektor

Telefon: 0322-600 551
E-post

Asklanda och Nårunga skola

Lena Vikingson
Rektor

Telefon: 0322-600 612
E-post

Fridhemskolan

Maja-Karin Ekåsen
Rektor

Telefon: 0322-600 867
E-post

Gullhögskolan

Henrietta Sigvardsson
Tf Rektor

Telefon: 0322-600 806
E-post

Thomas Stenseke Larsson
Rektor

Telefon: 0322-600 811
E-post

Hol skola

Maria Sandwall
Rektor

Telefon: 0322-600 557
E-post

Lena skola

Malin Olsson Asp
Rektor

Telefon: 0322-600 569
E-post

Lindbladskolan

Ann-Sofie Johansson
Rektor F – 3

Telefon: 0322-600 823
E-post

Jenny Walldén
Rektor 4 – 6

Telefon: 0322-600 929
E-post

Johan Winroth
Bitr. Rektor F – 3

E-post

Anpassad grundskola

Jenny Kidblad
TF Rektor

Telefon: 0322-600 691
E-post

Elevhälsan

Maria Ekström
Barn- och elevhälsochef

Telefon: 0322-600 726
E-post

Kontakt

Utbildning

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag: 8.00-18.00

Tisdag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-27
Senast uppdaterad: 2024-06-27
Sidansvarig: Pontus Lilja