Gå till innehåll

Arvoden och ersättningar

Förtroendevalda kan får ersättning för sina uppdrag genom årsarvoden eller timarvoden. Förtroendevalda kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, det vill säga den arbetsinkomst hen förlorar genom att ta tjänstledigt från sitt arbete för att tjänstgöra politiskt.

En politiker kan även få arvode för studiebesök, kurser och konferenser.

Varje mandatperiod aktualiserar en tillfällig arvodesberedning Ersättningar för förtroendevalda.

Som bilaga till reglementet finner ni arvodesnivåerna samt information om hur dessa är beräknade.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-03-26
Senast uppdaterad: 2024-03-26
Sidansvarig: Pontus Lilja