Gå till innehåll

Ekonomi, budget och uppföljining

Här kan du ta del av kommunens budget, verksamhetsplan och årsredovisning. Det finns även information om kommunens skattesats.

Ett verktyg för att styra kommunens verksamhet är den årliga planeringen av verksamhet och budget, enligt kommunallagens bestämmelser. Verksamhetsplan med mål och budget för Vårgårda kommun beslutas av kommunfullmäktige och pekar ut
färdriktningen för kommunens utveckling. Den innehåller resultat-,
balans-, kassaflödes- och investeringsbudget för de kommande åren.

Budget och verksamhetsplanen redogör också för viljeinriktningen för verksamheten de
kommande åren.

Budget och verksamhetsplan

Budgeten anger ramen för de resurser och den verksamhet som ska göras det kommande året. Budgeten anger också en plan för ytterligare två år framåt. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande grupp, beslutar om budgeten.

Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk plan och de politiska mål och uppdrag som är prioriterade.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver hur kommunen har lyckats leva upp till de ambitioner som finns i kommunens budget och verksamhetsplan. I årsredovisningen hittar du information om kommunens ekonomiska läge.

Skattesats

Kommunalskatten i Vårgårda är 21.61 kronor. I Skatteverkets skattetabeller finns fler uppgifter om skattesatser i kommunen, länet och i Sverige.

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunen gör delårsrapport per den 31 augusti varje år. Den innehåller en översiktlig beskrivning av verksamhetens arbete med att uppfylla målen och ha en effektiv resursanvändning. Delårsrapporten kan sägas vara en enklare form av årsredovisning, som också innehåller en prognos över måluppfyllelse och ekonomisk resultat för helåret.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-21
Senast uppdaterad: 2023-11-21
Sidansvarig: Pontus Lilja