Gå till innehåll

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fungerar som kommunens ”riksdag” och kommunstyrelsen fungerar som kommunens ”regering”. Kommunstyrelsen yttrar sig i ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det sker genom att styrelsen leder, samordnar och styr förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen har uppsikt över nämnderna och de kommunala bolagens verksamhet.

Styrelsen bereder, med få undantag, alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter som representerar både majoriteten och oppositionen. Styrelsens sammanträden är inte offentliga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) har Sju (7) ledamöter som bland annat bereder ärenden som är på väg till kommunstyrelsen, arbetsutskottet har också viss beslutsrätt.

Kommunalråd

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen.

I Vårgårda kommun finns ett kommunalråd som jobbar heltid, med uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen samt ett oppositionsråd som också jobbar heltid.

Kommunstyrelsens presidium: Ordförande Bengt Hilmersson (C) och oppositionsråd Tony Willner (S) och Kenneth Max (M).

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-20
Senast uppdaterad: 2023-10-20
Sidansvarig: Pontus Lilja