Gå till innehåll

Utskott

Under kommunstyrelsen inrättas fyra utskott

  • Allmänna utskottet
  • Samhällsbyggnadsutskottet
  • Utbildningsutskottet
  • Omsorgsutskottet

Utskotten består av fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt en ersättare

Utskottens uppgift

  • följa upp den beslutade budget och verksamhetsplanen inom respektive
  • verksamhetsområde
  • fördjupa sig i ärenden o ch vid behov begära kompletterande utredningar
  • bereda ärenden till kommunstyrelsen
  • tillstyrka eller ändra förvaltningens förslag till beslut
  • besluta i de frågor som kommunstyrelsen har delegerat till utskotten

På utskottens möten ska protokoll skrivas, med justering av ordförande samt en ledamot. Det är kommunstyrelsens ansvar att ledamöter kan ha kontakt med verksamheterna för dialog och information.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-12
Senast uppdaterad: 2023-10-12
Sidansvarig: Pontus Lilja