Gå till innehåll

Revision

Den kommunala revisionen granskar förtroendevalda som genomför och förbereder uppdrag i kommunen.

Revisionens uppgift

Revisionen är oberoende. Revisionens uppgift är att granska och bedöma hur Vårgårda kommuns styrelse, utskott, nämnder och beredningar genomför sina uppgifter.

Varje år granskar revisorerna all verksamhet i kommunen, i kommunala bolag och i stiftelser. Revisionen prövar om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Revisionen väljs för en mandatperiod på fyra år. Den avgående revisionen tjänstgör fram till tidpunkten då kommunfullmäktige beslutar om Vårgårda kommuns bokslut och årsredovisning. Det innebär att den avgående och den nytillträdda revisionen går om lott det första kvartalet i början av en ny mandatperiod.

De kommunala bolagen respektive stiftelserna har särskilt valda revisorer.

Förtroendevalda politiker i revisionen

Revisorer i Vårgårda kommun

Namn

Parti

Weine Eriksson

Socialdemokraterna

Egon Gårdeson

Centerpartiet

Inga-Lena Tellström

Kristdemokraterna

Göran Frantz

Moderaterna

Jörgen Andersson

Socialdemokraterna

Revisorer Vårgårda Bostäder AB

Weine Eriksson — Socialdemokraterna

Egon Gårdeson — Centerpartiet

Revisorer Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF)

Inga-Lena Tellström — Kristdemokraterna

Revisorer till Vårgårda föreningsarkiv

Weine Eriksson — Socialdemokraterna

Jörgen Andersson — Socialdemokraterna

Revisor till Stiftelsen Ljungås

Weine Eriksson — Socialdemokraterna

Revisionsberättelse och granskning

Revisorerna lämnar årligen en revisionsberättelse. I Revisionsberättelsen framgår om revisorerna föreslår kommunfullmäktige att ge styrelsen och nämnderna ansvarsfrihet eller inte.

Revisorerna granskar kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Granskningarna utförs enligt gällande lagar, god revisionssed och kommunens revisionsreglemente.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-12-14
Senast uppdaterad: 2023-12-14
Sidansvarig: Pontus Lilja